Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
07.06.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  838 B
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  01.03.2029
  NPDID for utvinningstillatelser
  34042247
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  PGNiG Upstream Norway AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  PGNiG Upstream Norway AS
  40.00000
  Lime Petroleum AS
  30.00000
  Aker BP ASA
  30.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  16992
  08.07.2022
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 30% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee ASPantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver Norwegian kroner onebillionfivehundredmillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 23.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13845
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  14460
  04.11.2019
  DEA Norge AS har overdratt sin 30% andel i tillatelsen til Lime Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15838
  15.03.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 15.3.2021 at initiell periode forlenges til 1.3.2027, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16158
  01.09.2021
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor NOK 600 000 000, skriver Norwegian kroner six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.8.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16449
  26.01.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 25.1.2022 at initiell periode forlenges til 1.3.2028, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16992
  08.07.2022
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 30% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee ASPantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver Norwegian kroner onebillionfivehundredmillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 23.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16971
  08.07.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 16158 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 7.7.2022.
  Sletting av pant
  17782
  16.03.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 16.3.2023 at initiell periode forlenges til 1.3.2029, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode