Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
25.09.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  338 DS
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  17.12.2029
  NPDID for utvinningstillatelser
  34043093
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  65.00000
  OMV (Norge) AS
  20.00000
  Wintershall Dea Norge AS
  15.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13855
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  14684
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  15415
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  15983
  28.04.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 27.4.2021 at initiell periode forlenges til 1.5.2021, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15986
  30.04.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 29.4.2021 at initiell periode forlenges til 1.6.2021, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  17225
  28.09.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 28.9.2022 at utvinningstillatelsen overføres til forlengelsesperioden med varighet til og med 17.12.2029. jf. petroleumsloven § 3-9 andre ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  17228
  29.09.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring operatør
  17227
  29.09.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17507
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17588
  11.01.2023
  Operatørskapet er overført fra ABP Norway AS til Aker BP ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte