Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
27.01.2023 - 01:32
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  193 GS
  Gyldig fra dato
  11.04.2019
  Gyldig til dato
  10.09.2031
  NPDID for utvinningstillatelser
  34781415
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  70.00000
  Petoro AS
  30.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  14156
  18.06.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  14157
  19.06.2019
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 19 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.5.2019 og virkningsdato 11.4.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15479
  04.05.2020
  A/S Norske Shell har overdratt sin 6,45 % andel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.04.2020 og virkningsdato 01.01.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16011
  01.06.2021
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 5 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)