Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
29.09.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  048 C
  Gyldig fra dato
  10.10.2005
  Gyldig til dato
  18.02.2013
  NPDID for utvinningstillatelser
  3489506
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2692
  07.11.2005
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 21.8% andel i tillatelsen til Altinex Oil AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2690
  07.11.2005
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  3138
  17.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3278
  07.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3394
  10.11.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3768
  21.03.2008
  Altinex Oil AS har endret navn til Altinex Oil Norway AS med virkning 28.11.2006.
  Andre meldinger
  4243
  26.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 68,9 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4637
  04.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  5278
  22.03.2010
  Altinex Oil Norway AS overdrar sin 21,8 % deltakerandel i tillatelsen til Norwegian Energy Company ASA med virkning fra 1. januar 2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6779
  02.01.2013
  Norwegian Energy Company ASA overdrar sin 21,8 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Noreco Norway AS med virkning fra 31.12.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)