Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
28.09.2023 - 13:45
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1002 B
  Gyldig fra dato
  14.02.2020
  Gyldig til dato
  01.03.2027
  NPDID for utvinningstillatelser
  36463596
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Vår Energi ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  57.70000
  Vår Energi ASA
  42.30000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15296
  01.04.2020
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  15818
  01.03.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.2.2021 at initiell periode forlenges til 1.3.2027, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15957
  14.04.2021
  Edison Norge AS har, i henhold til protokoll fra ekstraordinær generalforsamling av 25.3.2021, endret foretaksnavnet til Sval Norge AS
  Andre meldinger
  15967
  19.04.2021
  Sval Norge AS har overdratt sin 60 % deltakerandel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 16.4.2021 og virkningsdato 1.1.2021
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16008
  01.06.2021
  Neptune Energy Norge AS har overdratt sin 40 % deltakerandel i tillatelsen til Vår Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16045
  24.06.2021
  Operatørskapet er overført fra Sval Energi AS til Vår Energi AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 24062021, jf.  petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  16536
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  17751
  08.03.2023
  I henhold til godkjenningsbrev fra OED datert 27.1.2023 har Sval Energi AS trådt ut av utvinningstillatelsen. Vår Energi ASA har overtatt Sval Energy AS deltakerandel på 60 % med virkning fra 1.12.2022
  Uttreden av tillatelse
  17801
  05.04.2023
  Vår Energi ASA har overdratt en 57,7 % andel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.03.2023 og virkningsdato 01.01.2023.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse