Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
30.09.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1014 B
  Gyldig fra dato
  14.02.2020
  Gyldig til dato
  01.03.2027
  NPDID for utvinningstillatelser
  36463704
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  80.00000
  OKEA ASA
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  17662
  02.02.2023
  OKEA ASA pantsetter sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 21.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15298
  01.04.2020
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  16949
  20.06.2022
  I henhold til brev fra Equinor datert 24.2.2022 om endringer i partnerskapet og godkjenningsbrev fra OED datert 25.3.2022 har Wellesley Petroleum AS trådt ut av utvinningstillatelsen. Equinor Energy AS har overtatt Wellesley Petroleum AS deltakerandel på 30 % med virkning fra 1.3.2022
  Uttreden av tillatelse
  17424
  02.12.2022
  Equinor Energy AS har overdratt en 20 % andel i tillatelsen til OKEA ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2022 og virkningsdato 1.8.2022.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17662
  02.02.2023
  OKEA ASA pantsetter sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 21.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse