Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  609 D
  Gyldig fra dato
  14.02.2020
  Gyldig til dato
  14.05.2051
  NPDID for utvinningstillatelser
  36463764
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  ABP Norway AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  ABP Norway AS
  55.00000
  Wintershall Dea Norge AS
  30.00000
  INPEX Idemitsu Norge AS
  15.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15292
  01.04.2020
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  15441
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  15660
  30.11.2020
  Idemitsu Petroleum Norge AS har overdratt 15 % andel i tillatelsen til Lundin Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16019
  04.06.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 3.6.2021 at utvinningstillatelsen videreføres til forlengelsesperioden 14.5.2021 med varighet til 14.5.2051, i medhold av petroleumsloven § 3-9 annet ledd samt utvinnigstillatelsene punkt 1 c) og d).
  Andre meldinger
  16654
  01.03.2022
  Idemitsu Petroleum Norge AS har endret navn til INPEX Idemitsu Norge AS fra 31.1.2022
  Andre meldinger
  17079
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring operatør
  17078
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver