Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  917 B
  Gyldig fra dato
  14.02.2020
  Gyldig til dato
  14.02.2026
  NPDID for utvinningstillatelser
  36463832
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Vår Energi ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  ABP Norway AS
  40.00000
  Vår Energi ASA
  40.00000
  Sval Energi AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15305
  01.04.2020
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  15379
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  16547
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  16752
  29.04.2022
  Lundin Energy Norway AS har overdratt en 20 % andel i tillatelsen til Vår Energi ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.4.2022 og virkningsdato 1.1.2022.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16749
  29.04.2022
  ConocoPhillips Skandinavia AS har overdratt sin 40 % andel i tillatelsen til Lundin Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 20.4.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16764
  05.05.2022
  Operatørskapet er overført fra ConocoPhillips Skandinavia AS til Vår Energi AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 15.3.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte
  17094
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17250
  19.10.2022
  Suncor Energy Norge AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak av 30.9.2022, endret foretaksnavn til Sval SENAS AS.
  Navnendring rettighetshaver
  17327
  03.11.2022
  Sval SENAS AS har overdratt sin 20% andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 3.11.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse