Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
01.04.2023 - 01:32
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1034
  Gyldig fra dato
  14.02.2020
  Gyldig til dato
  13.02.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  36464054
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15304
  01.04.2020
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  16673
  14.03.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 11.3.2022 at initiell periode forlenges til 14.2.2028, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  17278
  26.10.2022
  Chrysaor Norge AS har endret foretaksnavn til Harbour Energy Norge AS med virkning fra 24.10.2022
  Navnendring rettighetshaver
  17279
  26.10.2022
  Chrysaor Norge AS har endret foretaksnavn til Harbour Energy Norge AS med virkning fra 24.10.2022
  Navnendring operatør
  17736
  02.03.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 1.3.2023 at utvinningstillatelse 1034 anses som bortfalt med virkning fra 14.2.2023), jf. utvinningstillatelsens pkt. 4 b) og vedtak om fristforlengelse av 11.3.2023.
  Bortfall av tillatelse