Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
22.03.2023 - 01:32
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1043
  Gyldig fra dato
  14.02.2020
  Gyldig til dato
  14.02.2027
  NPDID for utvinningstillatelser
  36464418
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Vår Energi ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Vår Energi ASA
  40.00000
  Concedo AS
  30.00000
  Sval Energi AS
  30.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15332
  02.04.2020
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  15610
  08.10.2020
  Concedo ASA har endret foretaksnavn til Concedo AS med virkning fra 29.9.2020
  Andre meldinger
  16530
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  17252
  19.10.2022
  Suncor Energy Norge AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak av 30.9.2022, endret foretaksnavn til Sval SENAS AS.
  Navnendring rettighetshaver
  17329
  03.11.2022
  Sval SENAS AS har overdratt sin 30% andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 3.11.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse