Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
08.02.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1064
  Gyldig fra dato
  14.02.2020
  Gyldig til dato
  14.02.2026
  NPDID for utvinningstillatelser
  36465501
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  ConocoPhillips Skandinavia AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  40.00000
  PGNiG Upstream Norway AS
  30.00000
  Aker BP ASA
  20.00000
  Equinor Energy AS
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15344
  02.04.2020
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  15673
  16.12.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 15.12.2020 at initiell periode forlenges til 14.2.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16463
  27.01.2022
  Aker BP ASA har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)