Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
30.11.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1064
  Gyldig fra dato
  14.02.2020
  Gyldig til dato
  14.02.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  36465501
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15344
  02.04.2020
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  15673
  16.12.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 15.12.2020 at initiell periode forlenges til 14.2.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16463
  27.01.2022
  Aker BP ASA har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  17819
  19.04.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 19.4.2023 at utvinningstillatelse 1064 anses som bortfalt med virkning fra og med 15.2.2023, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4 b) samt brev fra departementet datert 15.12.2020
  Bortfall av tillatelse