Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
30.09.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1119
  Gyldig fra dato
  19.02.2021
  Gyldig til dato
  19.08.2027
  NPDID for utvinningstillatelser
  38094068
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  50.00000
  OKEA ASA
  30.00000
  Pandion Energy AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15889
  08.04.2021
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  16475
  11.02.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 9.2.2022 at initiell periode forlenges til 19.8.2027, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  17437
  05.12.2022
  OKEA ASA har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2022 og virkningsdato 1.8.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17485
  03.01.2023
  Operatørskapet er overført fra OKEA ASA) til Equinor Energy AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 4.11.2022 jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte