Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
04.10.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1127
  Gyldig fra dato
  19.02.2021
  Gyldig til dato
  18.12.2022
  NPDID for utvinningstillatelser
  38094569
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15886
  08.04.2021
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  16117
  14.07.2021
  Total E&P Norge AS har endret navn til TotalEnergies EP Norge AS fra 18.6.2021
  Andre meldinger
  17428
  02.12.2022
  DNO Norge AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17655
  23.01.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.1.2023 at utvinningstillatelse 1127 anses som bortfalt med virkning fra 19.12.2022, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4 b).
  Bortfall av tillatelse