Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
22.09.2023 - 01:39
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1013 B
  Gyldig fra dato
  19.02.2021
  Gyldig til dato
  01.03.2026
  NPDID for utvinningstillatelser
  38095310
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  40.00000
  PGNiG Upstream Norway AS
  40.00000
  Petrolia NOCO AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15878
  08.04.2021
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  16191
  30.09.2021
  INEOS E&P Norge AS har overdratt sin 40 % deltakerandel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16889
  31.05.2022
  Operatørskapet er overført fra Petrolia NOCO AS til Equinor Energy AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 27.4.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte
  16952
  22.06.2022
  Petrolia NOCO AS har overdratt en 40 % andel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse