Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
04.10.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  836 SB
  Gyldig fra dato
  19.02.2021
  Gyldig til dato
  05.02.2026
  NPDID for utvinningstillatelser
  38095451
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Wintershall Dea Norge AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Wintershall Dea Norge AS
  40.00000
  Equinor Energy AS
  30.00000
  DNO Norge AS
  30.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15865
  08.04.2021
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  16850
  31.05.2022
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 30 % andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17165
  17.08.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 17.8.2022 at initiell periode forlenges til 5.2.2026), jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  17904
  01.06.2023
  Sval Energi AS har overdratt sin 30% andel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2023 og virkningsdato 1.1.2023
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse