Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
08.02.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  878 B
  Gyldig fra dato
  19.02.2021
  Gyldig til dato
  10.02.2025
  NPDID for utvinningstillatelser
  38095503
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  40.00000
  Wellesley Petroleum AS
  40.00000
  Source Energy AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15867
  08.04.2021
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  16217
  01.11.2021
  Equinor Energy AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.10.2021 og virkningsdato 1.1.2021
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16695
  29.03.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 29.3.2022 at initiell periode forlenges til 10.2.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode