Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
22.09.2023 - 01:39
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  356
  Gyldig fra dato
  06.01.2006
  Gyldig til dato
  06.01.2013
  NPDID for utvinningstillatelser
  3810275
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  5222
  05.03.2010
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.1.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  5569
  28.12.2010
  Reduksjon av pantsettelse (dok. nr. 5222, registrert 5.3.2010) i Det norske oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 100 % til 60 %. Panthaver DnB Nor Bank ASA samtykker i reduksjon fra 100 % til 60 % i brev datert 22.12.2010, samt etterfølgende overdragelse av den frigitte andelen.
  6401
  09.05.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 750,000,000, skriver amerikanske dollar syvhundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.4.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2708
  01.03.2006
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2719
  15.03.2006
  Pertra AS har endret navn til Pertra ASA.
  Andre meldinger
  3054
  03.07.2007
  Det Norske Oljeselskap AS har endret navn til Det Norske Oljeselskap ASA.
  Andre meldinger
  3608
  13.01.2008
  Det Norske Oljeselskap ASA har endret navn til Noil Energy ASA med virkning fra 16.11.2007
  Andre meldinger
  3649
  03.02.2008
  Pertra ASA har endret nevn til Det norske oljeselskap ASA med virkning 16.11.2007.
  Andre meldinger
  3883
  09.07.2008
  Olje- og energidepartemet har i brev av 01.07.2008 gitt samtykke etter petroleumsloven § 10-12 til gjennomføring av fusjonsplanen. Finansdepartement har i brev av 24.06.2008 gitt sitt samtykke. NOIL Energy ASA er innfusjonert i Det norske oljeselskap ASA fra 21.05.2008. Fusjonen gjennomføres på følgende måte: NOIL Energy ASA overfører vederlagsfritt alle sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Det norske oljeselskap ASA i tillatelsen.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5000
  23.12.2009
  De fusjonerte selskapene Aker Exploration ASA og Det norske oljeselskap ASA har fra 22.12.2009 navnet Det norske oljeselskap ASA.
  Andre meldinger
  4946
  23.12.2009
  Aker Exploration ASA har fusjonert med Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 22.12.2009.
  Andre meldinger
  5222
  05.03.2010
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.1.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5569
  28.12.2010
  Reduksjon av pantsettelse (dok. nr. 5222, registrert 5.3.2010) i Det norske oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 100 % til 60 %. Panthaver DnB Nor Bank ASA samtykker i reduksjon fra 100 % til 60 % i brev datert 22.12.2010, samt etterfølgende overdragelse av den frigitte andelen.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5570
  28.12.2010
  Det norske oljeselskap ASA overdrar en 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Repsol Exploration Norge AS med virkning fra 1.1. 2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6401
  09.05.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 750,000,000, skriver amerikanske dollar syvhundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.4.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6461
  04.06.2012
  Det norske oljeselskap ASA overdrar en 10% deltakerandel i utvinningstillatelsen til Petrolia Norway AS med virkning fra 1.1.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6966
  21.03.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 19.3.2013 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 6.1.2013, jf. utvinningstillatelsen pkt. 4c.
  Andre meldinger