Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
22.09.2023 - 01:39
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  359
  Gyldig fra dato
  06.01.2006
  Gyldig til dato
  06.01.2036
  NPDID for utvinningstillatelser
  3810373
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  65.00000
  OMV (Norge) AS
  20.00000
  Wintershall Dea Norge AS
  15.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2740
  23.03.2006
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  4534
  10.08.2009
  Lundin Norway AS har overdratt en 30% deltakerandel til StatoilHydro Petroleum AS (tidligere StatoilHydro ASA) med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4871
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  7541
  23.01.2014
  Statoil Petroleum AS har overdratt en 15 % andel i tillatelsen til OMV (Norge) AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2013 og virkningsdato 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8351
  28.11.2014
  Premier Oil Norge AS har overdratt sin 30 % andel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2014 og virkningsdato 1.6.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8370
  02.12.2014
  Lundin Norway AS har overdratt 15 % andel i tillatelsen til Wintershall Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2014 og virkningsdato 1.6.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8371
  02.12.2014
  Lundin Norway AS har overdratt 5 % andel i tillatelsen til OMV (Norge) AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2014 og virkningsdato 1.6.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11968
  30.10.2017
  Olje- og energidepartementet gir i brev av 17.12.2015 dispensasjon fra arbeidsforpliktelsen jf utvinningstillatelse 359 punkt 4, jf. punkt 8. Videre finner Olje og energidepartementet i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) § 3-9 annet ledd og utvinningstillatelsens punkt 1c at utvinningstillatelse 359 kan gå over i forlengelsesperioden, jf. petroleumsloven § 10-18 fjerde ledd. Tillatelsen vil ha en varighet på 20 år fra den dato tillatelsen overføres til forlengelsesperioden jf. utvinningstillatelse 359, pkt 1 c, dvs til 6.1.2036.
  Andre meldinger
  12909
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13723
  21.12.2018
  Equinor Energy AS har overdratt sin 15 % andel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 21.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14685
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  15423
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  17052
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring operatør
  17050
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17512
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17591
  11.01.2023
  Operatørskapet er overført fra ABP Norway AS til Aker BP ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte