Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
25.09.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  364
  Gyldig fra dato
  06.01.2006
  Gyldig til dato
  31.12.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  3810636
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  87.70000
  PGNiG Upstream Norway AS
  12.30000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2709
  01.03.2006
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2720
  15.03.2006
  Pertra AS har endret navn til Pertra ASA.
  Andre meldinger
  3586
  10.01.2008
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 50% andel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 1.500.000.000. skriver norske kroner ettusenfemhundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av det pantsatte objekt uten skriftilig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  3578
  10.01.2008
  Pertra ASA har endret navn til Det norske oljeselskap ASA med virkning 16.11.2007.
  Andre meldinger
  5002
  23.12.2009
  De fusjonerte selskapene Aker Exploration ASA og Det norske oljeselskap ASA har fra 22.12.2009 navnet Det norske oljeselskap ASA.
  Andre meldinger
  4948
  23.12.2009
  Aker Exploration ASA har fusjonert med Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 22.12.2009.
  Andre meldinger
  5178
  05.03.2010
  Pantobligasjon stor NOK 1,500,000,000 skriver norske kroner etttusenfemhundremillioner 00/100 datert 10.1.2008 (dok. nr. 3586) hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB Nor Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DnB Nor Bank ASA foreligger i brev datert 9.2.2010.
  Sletting av pant
  5224
  05.03.2010
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.1.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6011
  22.11.2011
  Pantobligasjon pålydende NOK 4 500 000 000 skriver norske kroner firemilliarderfemhundremillioner 00/100 datert 5.3.2010 (dok. nr. 5224) hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger i brev datert 21.11.2011.
  Sletting av pant
  8143
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9879
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10391
  11.01.2016
  Premier Oil Norge AS har endret foretaksnavn til Det norske Oil AS med virkning fra 6.1.2016
  Andre meldinger
  10619
  02.03.2016
  Det norske Oil AS har overdratt sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.2.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11156
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11288
  20.12.2016
  Aker BP ASA pantsetter en 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 4 400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11303
  20.12.2016
  Aker BP ASA pantsetter en 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 660 000 000, skriver United States Dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11775
  12.07.2017
  Reduksjon av pantsettelse, dok. nr. 11288 registrert 20.12.2016 i Aker BP ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 50 % til 40,26 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon av pant i brev datert 3.7.2017
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11776
  12.07.2017
  Reduksjon av pantsettelse, dok. nr. 11303 registrert 20.12.2016 i Aker BP ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 50 % til 40,26 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon av pant i brev datert 3.7.2017
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11786
  19.07.2017
  Aker BP ASA har overdratt en 9,74 % deltakerandel i tillatelsen til LOTOS Exploration & Production Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 12.7.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11865
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 660 000 000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter en 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 6.7.2015 (dok.nr.: 9879) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  11868
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 660 000 000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million datert 20.12.2016 (dok.nr.: 11303) hvor Aker BP ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel, redusert til 40,26 % den 12.7.2017 (Dok.nr.: 11776) i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  11869
  12.09.2017
  Dok. nr 11776 er slettet som følge av sletting av dok.nr 11303
  Sletting av pant
  14137
  29.05.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, Det norske Oljeselskap ASA en 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 9.10.2014 (dok.nr.: 8143) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 24.5.2019.
  Sletting av pant
  14089
  29.05.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, datert 20.12.2016 (dok. nr. 11288) hvor Aker BP ASA pantsetter en 50 % deltakerandel, redusert fra 50 % til 40.26 % den 12.7.2017 (dok. nr. 11775) i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 24.5.2019.
  Sletting av pant
  14090
  29.05.2019
  Dok. nr. 11775 er slettet som følge av sletting av dok. nr. 11288
  Sletting av pant
  16413
  23.12.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 15.12.2021 at initiell periode forlenges til 31.12.2023, jf. petroleumsloven § 3-9 tredje og femte ledd.
  Andre meldinger
  16457
  27.01.2022
  Aker BP ASA har overdratt en 2.56 % deltakerandel i tillatelsen til Lotos Exploration & Production Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  17834
  03.05.2023
  LOTOS Exploration and Production Norge AS har overdratt sin 12.30 % andel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 2.5.2023 og virkningsdato 1.1.2023
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse