Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
04.12.2023 - 10:15
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  373 S
  Gyldig fra dato
  06.01.2006
  Gyldig til dato
  31.12.2022
  NPDID for utvinningstillatelser
  3811116
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2753
  28.03.2006
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  3637
  24.01.2008
  Revus Energy ASA pantsetter sin 20 % andel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 1 000 000 000 skriver norske kroner ettusenmillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelse av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4034
  14.01.2009
  Olje- og energidepartement har i brev av 17.12.2008 godkjent forlegelsen av initiell periode fra 06.1.2011 til 6.1.2013 jf. petroleumsloven § 3-9.
  Andre meldinger
  4108
  05.02.2009
  Revus Energy ASA har endret navn til Wintershall Norge ASA, med virkning fra 17.01.2009.
  Andre meldinger
  5170
  23.02.2010
  Pantobligasjon stor NOK 1000,000,000 skriver norske kroner etttusenmillioner 00/100 datert 24.1.2008 (dok. nr. 3637) hvor Revus Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB Nor Bank ASA er slettet.
  Sletting av pant
  6337
  20.04.2012
  Wintershall Norge ASA har endret selskapsform og derved navn til Wintershall Norge AS med virkning fra 24.3.2012.
  Andre meldinger
  7053
  06.05.2013
  Olje og energidepartementet bekrefter i brev datert 29.4.2013 at utvinningstillatelsen forlenges til 6.1.2038 jf. petroleumsloven § 3-9.
  Andre meldinger
  9173
  20.03.2015
  RWE Dea Norge AS har endret foretaksnavn til DEA Norge AS med virkning fra 13.3.2015
  Andre meldinger
  11101
  06.09.2016
  BG Norge As har overdratt sin 45 % andel i tillatelsen til A/S Norske Shell. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11105
  06.09.2016
  Operatørskapet er overført fra BG Norge AS til A/S Norske Shell, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 25.5.2016, jf. petroleumsloven § 3-7.
  Andre meldinger
  14602
  18.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  14643
  18.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  16649
  01.03.2022
  Idemitsu Petroleum Norge AS har endret navn til INPEX Idemitsu Norge AS fra 31.1.2022
  Andre meldinger
  17446
  12.12.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.12.2022 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 1.1.2023, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Oppgivelse av tillatelse