Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
07.12.2023 - 01:37
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  375
  Gyldig fra dato
  06.01.2006
  Gyldig til dato
  06.01.2041
  NPDID for utvinningstillatelser
  3811214
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  60.00000
  Vår Energi ASA
  20.00000
  Sval Energi AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2755
  28.03.2006
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2772
  26.04.2006
  Pertro-Canada UK Limited har overdratt sin 50% andel i tillatelsen til Pertro-Canada Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2773
  27.04.2006
  Pertro-Canada UK Limited har overdratt operatørskapet i tillatelsen til Pertro-Canada Norge AS.
  Andre meldinger
  3822
  13.05.2008
  Premier Oil Norge AS har overdratt sin 15% andel i tillatelsen til Revus Energy ASA med virkning fra 06.01.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3821
  13.05.2008
  Premier Oil Norge AS har overdratt en 15% andel i tillatelsen til PetroCanada Norge AS med virkning fra 06.01.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4109
  05.02.2009
  Revus Energy ASA har endret navn til Wintershall Norge ASA, med virkning fra 17.01.2009.
  Andre meldinger
  5062
  29.12.2009
  Wintershall Norge ASA overdrar en 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Spring Energy Norway AS med virkning fra 1.1.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5130
  11.02.2010
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AS (publ). Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 1,000,000,000, skriver norske kroner en milliard 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartement har i brev av 21.1.2010, gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5435
  12.08.2010
  Pantobligasjon stor NOK 1 000 000 000 skriver norske kroner enmilliard 00/100 datert 11.2.2010 (dok. nr. 5130) hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger 12.08.2010.
  Sletting av pant
  5455
  12.08.2010
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,500,000,000, skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.6.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5527
  04.10.2010
  Wintershall Norge ASA overdrar en 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Spring Energy Norway AS med virkning fra 30.9.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5552
  01.12.2010
  Pantobligasjon stor NOK 1 500 000 000 skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100 datert 5.8.2010 (dok. nr 5455) hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen ti Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger.
  Sletting av pant
  5556
  01.12.2010
  Spring Energy Norway AS overdrar sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Talisman Energy Norge AS med virkning fra 30.11.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5751
  16.03.2011
  Petro-Canada Norge AS har endret navn til Suncor Energy Norge AS med virkning fra 28.2.2011.
  Andre meldinger
  6339
  20.04.2012
  Wintershall Norge ASA har endret selskapsform og derved navn til Wintershall Norge AS med virkning fra 24.3.2012.
  Andre meldinger
  7054
  13.05.2013
  I henhold til endringsavtale datert 03.04.2013 og godkjenningsbrev fra OED datert 02.05.2013. Suncor overtar 5 % og Talisman overtar 10 % som følge av Wintershall uttreden.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7098
  12.06.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 5.6.2013 at utvinningstillatelsen forlenges til 6.1.2041, jf. petroleumsloven § 3-9 og utvinningstillatelsen punkt 1c
  Andre meldinger
  8313
  06.11.2014
  OED har i brev av 1.10.2014 godkjent at Talisman Energy Norge AS overfører sine 30% andeler til Suncor Energy Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8310
  06.11.2014
  Suncor Energy Norge AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen Core Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8516
  16.12.2014
  Core Energy AS pantsetter sin 20% deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor USD 450 000 000, skriver United States dollars four hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 7.11.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10894
  26.05.2016
  Pantobligasjon pålydende USD 450,000,000 skriver skriver United States Dollars four hundred and fifty million, hvor Core Energy AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 15.12.2014 (dok.nr.: 8516) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 24.5.2016.
  Sletting av pant
  10943
  27.05.2016
  Nye Spike Exploration AS og Core Energy AS har fusjonert inn i Point Resources AS den 26.5.2016. Forut for og som en del av fusjonen ble samtlige utvinningstillatelser i Spike Exploration AS skutt inn i Nye Spike Exploration AS som et tingsinnskudd mot at Spike Exploration AS ble gitt aksjer i Point Resources AS.
  Andre meldinger
  13611
  10.12.2018
  Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
  Andre meldinger
  14145
  31.05.2019
  Suncor Energy Norge AS har overdratt 60% av sin andel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.5.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14149
  03.06.2019
  Operatørskapet er overført fra Suncor Energy Norge AS til Equinor Energy AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 12.4.2019, jf. petroleumsloven § 3-7.
  Andre meldinger
  16594
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  17245
  19.10.2022
  Suncor Energy Norge AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak av 30.9.2022, endret foretaksnavn til Sval SENAS AS.
  Navnendring rettighetshaver
  17322
  03.11.2022
  Sval SENAS AS har overdratt sin 20% andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 3.11.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse