Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
04.12.2023 - 10:15
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  378
  Gyldig fra dato
  06.01.2006
  Gyldig til dato
  06.01.2041
  NPDID for utvinningstillatelser
  3811312
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Wintershall Dea Norge AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Wintershall Dea Norge AS
  75.76000
  Pandion Energy AS
  12.12000
  Sval Energi AS
  12.12000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  15715
  18.12.2020
  Sval Energi AS pantsetter sin 12.12 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.12.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17147
  29.07.2022
  Pandion Energy Norge AS pantsetter sin 12,12% deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 360,000,000, skriver United States Dollars Three Hundred and Sixty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 29.7.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17391
  16.11.2022
  Sval Energi AS pantsatte en 12.12 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 16.12.2020 (dok.nr. 15715). Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars. Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2758
  29.03.2006
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregesteret.
  Ny tillatelse
  3638
  24.01.2008
  Revus Energy ASA pantsetter sin 40 % andel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 1 000 000 000 skriver norske kroner ettusenmillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelse av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  3698
  13.03.2008
  Norwegian Energy Company ASA pantsetter sin 20% andel i tillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 800,000,000 skrives norske kroner åttehundremillioner 00/100 og USD 25,000,000 skrives USD tjuefemmillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  3687
  13.03.2008
  Norwegian Energy Company ASA pantsetter sin 20% andel i tillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 800,000,OOO skriver norske kroner åttehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  3697
  13.03.2008
  Dok nr 3687 er feil registrert erstattes med Dok nr 3698.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4110
  05.02.2009
  Revus Energy ASA har endret navn til Wintershall Norge ASA, med virkning fra 17.01.2009.
  Andre meldinger
  4361
  01.04.2009
  Premier Oil Norge AS overdrar en 20% andel i utvinningstillatelse 378 til Spring Energy Norge AS med virkning fra 31.mars 2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4472
  10.07.2009
  Pantobligasjon stor NOK 800,000,000 skriver norske kroner åttehundremillioner 00/100 og USD 25,000,000 tjuefemmillioner. Dok. nr 3698, registrert 13.03,2008 hvor Norwegian Energy Company AS er pantsetter og SpareBank 1 SR-Bank er panthaver, er slettet.
  Sletting av pant
  4480
  11.07.2009
  Norwegian Energy Company ASA patsetter sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank, DnB NOR Bank ASA og BNP Parisbas (Bankene). Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 1,450,000,000 skriver norske kroner enmilliardfirehundreogfemtimillioner 00/100, pluss USD 25,000,000 skriver tjuefemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartement har i brev av 18.6.2009 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4493
  13.07.2009
  Dok. nr 3698 er slettet og erstattet med dok.nr 4480 på grunn av refinansering av deltakerandel i tillatelsen for å sikre at pantsettelsen sikrer et høyere beløp.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4524
  23.07.2009
  Norwegian Energy Company ASA har pantsatt sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank, DnB NOR Bank ASA og BNP Parisbas (Bankene), med virkning fra 11.7.2009. I forbindelse med refinansiering av deltakerandel i tillatelsen for å sikre at pantsettelsen sikrer et høyere beløp fra NOK 800.000.000 pluss USD 25.000.000 til NOK 1.450.000.000 pluss USD 25.000.000 ble dok.nr 4480 datert 11.7.2009 feilaktig slettet. Denne slettelsen oppheves og pantsettelsens registreringsdato er fra opprinnelig dato 11.7.2009. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4565
  15.09.2009
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AS (publ). Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 1,000,000,000, skriver norske kroner enmilliard 00/100, Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartement har i brev av 15.9.2009 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5056
  28.12.2009
  Spring Energy Norway AS overdrar en 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Wintershall Norge ASA med virkning fra 28.12.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5055
  28.12.2009
  Reduksjon av pantsettelse (dok. nr. 4565, registrert 15.9.09) i Spring Energy Norway AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 20 % til 15 %. Panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB samtykker i reduksjon fra 20 % til 15 %, samt etterfølgende overdragelse av den frigitte andelen.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5171
  23.02.2010
  Pantobligasjon stor NOK 1000,000,000 skriver norske kroner etttusenmillioner 00/100 datert 24.1.2008 (dok. nr. 3638) hvor Revus Energy ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB Nor Bank ASA er slettet.
  Sletting av pant
  5424
  19.07.2010
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 450 000 000 skriver norske kroner enmilliardfirehundreogfemti millioner pluss USD 25 000 000 skriver amerikanske dollar tjuefem millioner 00/100, datert 11.7.2009 (dok. nr. 4480) og 23.7.2009 (dok.nr. 4524) hvor Norwegian Energy Company ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til SpareBank 1 SR-Bank er slettet. Samtykke fra panthaver SpareBank 1 SR-Bank foreligger i brev datert 16.7.2010.
  Sletting av pant
  5436
  12.08.2010
  Pantobligasjon stor NOK 1 000 000 000 skriver norske kroner enmilliard 00/100 datert 15.9.2009 (dok. nr. 4565) hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel, redusert til 15% den 28.12.2009 (dok. nr. 5055) i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger 12.8.2010.
  Sletting av pant
  5457
  12.08.2010
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,500,000,000, skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.6.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5522
  01.10.2010
  Norwegian Energy Company ASA overdrar sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Talisman Energy Norge AS med virkning fra 1.7.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5554
  01.12.2010
  Dok nr.5055 er slettet som følge av sletting dok nr 5436 og dok nr 5553.
  Sletting av pant
  5557
  01.12.2010
  Spring Energy Norway AS overdrar sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Talisman Energy Norge AS med virkning fra 30.11.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5553
  01.12.2010
  Pantobligasjon stor NOK 1 500 000 000 skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100 datert 5.8.2010 (dok. nr 5457) hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen ti Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger.
  Sletting av pant
  6342
  20.04.2012
  Wintershall Norge ASA har endret selskapsform og derved navn til Wintershall Norge AS med virkning fra 24.3.2012.
  Andre meldinger
  7398
  04.11.2013
  Premier Oil Norge AS har overdratt sin 20 % andel til Capricorn Norge AS. Iht skjøte er gjennomsføringsdato 31.10.2013 og virkningsdato 01.01.2013.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8630
  07.01.2015
  Talisman Energy Norge AS har overdratt en 17,5 % andel til Explora Petroleum AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2014 og virkningsdato 1.8.2014
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10088
  07.09.2015
  Talisman Energy Norge AS har overdratt sin 17,50 % andel i tillatelsen til Repsol Exploration Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.9.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10122
  16.09.2015
  Explora Petroleum AS pantsetter sin 17.50% deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Sparebank 1 SR-Bank ASA som agent for et banksyndikat. Panteobligasjon stor NOK 900,000,000, skriver nihundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.8.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10147
  07.10.2015
  Repsol Exploration Norge AS har endret foretaksnavn til Repsol Norge AS med virkning fra 6.10.2015
  Andre meldinger
  10390
  07.01.2016
  Olje- og energidepartementet gir i brev av 5.1.2016 dispensajon fra gjenværende deler av arbeidsforpliktelsen i PL 378 punkt 4, jf. punkt 8. I medhold av petroleumsloven § 3-9 annet ledd og utvinningstillatelsens punkt 1c vil PL 378 videreføres til forlengelsesperioden den 6.1.2016 med varighet til 6.1.2041 , jf. petroleumsloven § 10-18.
  Andre meldinger
  10700
  15.03.2016
  Pantobligasjon pålydende NOK 900 000 000 skriver norske kroner nihundremillioner, hvor North E & P AS (tidligere Explora Petroleum AS) pantsetter sin 17,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Sparebank 1 SR-Bank ASA datert 7.9.2015 (Dok.nr.: 10122) er slettet. Samtykke fra panthaver Sparebank 1 SR- Bank ASA foreligger i brev datert 11.3.2016
  Sletting av pant
  10842
  29.04.2016
  Explora Petroleum AS har endret foretaksnavn til North E & P AS med virkning fra 24.2.2016.
  Andre meldinger
  11402
  30.12.2016
  North E&P AS har overdratt sin 17,5% andel i tillatelsen til Wintershall Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2016 og virkningadato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12008
  09.11.2017
  I henhold til endringsavtale 2 inngått 21.3.2017 og godkjenningsbrev fra OED datert 23.5.2017 har Repsol Norge AS trådt ut av utvinningstillatelsen. Wintershall Norge AS og Capricorn Norge AS har overtatt andelene.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13701
  21.12.2018
  Capricorn Norge AS pantsetter sin 24.24 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Stor USD 1 200 000 000, skriver United States Dollars one billion two hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 21.8.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14686
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  14734
  29.11.2019
  Reduksjon av pantsettelse, (dok nr 13701) registrert 21.12.2018 i Capricorn Norge AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen, fra 24.24 % til 12.12 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 24.24 % til 12.12 % ref. brev datert 19.11.2019
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14736
  29.11.2019
  Capricorn Norge AS har overdratt en 12.12 % deltakerandel i tillatelsen til ONE-Dyas Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.11.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15028
  23.12.2019
  ONE-Dyas pantsetter sin 12,12 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for ABN AMRO Bank N.V. Stor USD 1 320 000 000, skriver United States Dollar one billion two hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15176
  13.01.2020
  ONE-Dyas Norge AS pantsetter sin 12,12 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for NIBC Bank N.V.. Stor USD 120 000 000, skriver United States Dollar one hundred and twenty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15243
  28.02.2020
  Pantobligasjon pålydende USD 1 200 000 000 skriver United States Dollars one billion two hundred million, datert 20.12.2018 (dok. nr. 13701) hvor Capricorn Norge AS pantsetter sin 24.24 % deltakerandel, redusert fra 24.24 % til 12.12 % den 29.11.2019 (dok. nr. 14734) i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 13.1.2020.
  Sletting av pant
  15244
  28.02.2020
  Dok. nr. 14734 er slettet som følge av sletting av dok. nr. 13701
  Sletting av pant
  15460
  21.04.2020
  Capricorn Norge AS pantsetter sin 12,12 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Stor 13,000,000,000, skriver norske kroner tretten millarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje og energidepartementet har i brev av 3.4.2020 gitt samtykke i medhold til petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15508
  08.06.2020
  Sval Energi AS og Capricorn Norge AS har fusjonert. Alle eiendeler og operatørskap i Capricorn Norge AS er overtatt av Sval Energi AS. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen og endring av operatørskap i brev datert 13.5.2020 og 18.5.2020, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15698
  18.12.2020
  Pantobligasjon pålydende NOK 13 000 000 000 skriver Norwegian kroner thirteen billion, i Capricorn Norge AS sin 12.12 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 6.4.2020 (dok.nr.: 15460) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ref. påtegning på pantedokument datert 16.12.2020
  Sletting av pant
  15715
  18.12.2020
  Sval Energi AS pantsetter sin 12.12 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.12.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15924
  13.04.2021
  Sval Energi AS pantsetter sin 12.12 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12 500 000, skriver United States Dollars Twelve million five hundred thousand. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.4.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16229
  05.11.2021
  Eksisterende pant ( Dok.nr 15176 ), der ONE-Dyas Norge AS er pantsetter, overføres fra NIBC Bank N.V. til Wilmington Trust ( London ) Limited. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.8.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd.
  Andre meldinger
  16958
  30.06.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15176 er slettet. Samtykke fra panthaver Wilmington Trust (London) Limited foreligger datert 13.5.2022.
  Sletting av pant
  16957
  30.06.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15028 er slettet. Samtykke fra panthaver ABN AMRO Bank N.V. foreligger datert 19.5.2022.
  Sletting av pant
  17147
  29.07.2022
  Pandion Energy Norge AS pantsetter sin 12,12% deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 360,000,000, skriver United States Dollars Three Hundred and Sixty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 29.7.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17141
  29.07.2022
  ONE-Dyas Norge AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak av 30.6.2022, endret foretaksnavn til Pandion Energy Norge AS.
  Navnendring rettighetshaver
  17352
  14.11.2022
  Pandion Energy AS og Pandion Energy Norge AS har fusjonert 1.11.2022. Alle eiendeler i Pandion Energy Norge AS er overtatt av Pandion Norge AS. Olje- ogenergidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 14.10.2022, jf.petroleumsloven § 10-12. DNB Bank ASA samtykker i brev datert 8.11.2022 til at pantobligasjon ( Dok.nr 17147 ), overføres fra Pandion Energy Norge AS til Pandion Energy AS, som pantsetter.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17391
  16.11.2022
  Sval Energi AS pantsatte en 12.12 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 16.12.2020 (dok.nr. 15715). Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars. Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18100
  01.11.2023
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15924 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordea Bank Abp filial i Norge foreligger datert 24.10.2023.
  Sletting av pant