Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
30.09.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  386
  Gyldig fra dato
  06.01.2006
  Gyldig til dato
  06.04.2013
  NPDID for utvinningstillatelser
  3811659
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2764
  03.04.2006
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  3551
  28.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4137
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 100% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4858
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  14445
  24.09.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 19.9.2011 at initiell periode forlenges til 6.1.2014, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  14446
  24.09.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.3.2013 at utvinningstillatelse 386 anses som bortfalt i sin helhet fra og med 6.4.2013, jf. utvinningstillatelse 386 pkt. 4c samt departementets brev av 7.9.2012.
  Andre meldinger