Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1133
  Gyldig fra dato
  17.09.2021
  Gyldig til dato
  17.09.2030
  NPDID for utvinningstillatelser
  38701947
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  ABP Norway AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  ABP Norway AS
  35.00000
  Equinor Energy AS
  35.00000
  Petoro AS
  20.00000
  INPEX Idemitsu Norge AS
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  16213
  29.10.2021
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  16659
  01.03.2022
  Idemitsu Petroleum Norge AS har endret navn til INPEX Idemitsu Norge AS fra 31.1.2022
  Andre meldinger
  16679
  16.03.2022
  Operatørskapet er overført fra Equinor Energy AS til Lundin Energy Norway AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 9.3.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte
  16733
  06.04.2022
  Equinor Energy AS har overdratt en 15 % andel i tillatelsen til Lundin Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2022 og virkningsdato 1.1.2022.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17060
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring operatør
  17059
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver