Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
28.09.2023 - 13:45
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1134
  Gyldig fra dato
  17.09.2021
  Gyldig til dato
  17.09.2029
  NPDID for utvinningstillatelser
  38701971
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  45.00000
  Aker BP ASA
  35.00000
  Petoro AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  16214
  29.10.2021
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  16680
  16.03.2022
  Operatørskapet er overført fra Equinor Energy AS til Lundin Energy Norway AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 9.3.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte
  16734
  06.04.2022
  Equinor Energy AS har overdratt en 5 % andel i tillatelsen til Lundin Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2022 og virkningsdato 1.1.2022.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17062
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring operatør
  17061
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17566
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17618
  11.01.2023
  Operatørskapet er overført fra ABP Norway AS til Aker BP ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte