Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
30.11.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1148
  Gyldig fra dato
  11.03.2022
  Gyldig til dato
  11.03.2027
  NPDID for utvinningstillatelser
  38723893
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Wellesley Petroleum AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Wellesley Petroleum AS
  50.00000
  DNO Norge AS
  30.00000
  Aker BP ASA
  10.00000
  Equinor Energy AS
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  16812
  30.05.2022
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  17421
  02.12.2022
  Equinor Energy AS har overdratt en 30 % andel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2022 og virkningsdato 01.01.2022.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17419
  02.12.2022
  Equinor Energy AS har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til ABP Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2022 og virkningsdato 01.01.2022.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17575
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse