Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
30.11.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1049 C
  Gyldig fra dato
  11.03.2022
  Gyldig til dato
  25.07.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  38723922
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  16794
  30.05.2022
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  16875
  31.05.2022
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17922
  03.07.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 30.6.2023 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 26.07.2023, jf. petroleumsloven § 3-15 første ledd.
  Oppgivelse av tillatelse
  17941
  19.07.2023
  Operatørskapet er overført fra Equinor Energy AS til DNO Norge AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 30.06.2023, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte
  17934
  19.07.2023
  I henhold til inngått endringsavtale og godkjenningsbrev fra OED datert 16.05.2023 har Equinor Energy AS og Sval Energi AS trådt ut av utvinningstillatelsen. Longboat Energy Norga AS har overtatt Equinor Energy AS deltakerandel på 35 % og Sval Energi AS deltakerandel på 20 % med virkning fra 14.02.2023.
  Uttreden av tillatelse
  17938
  19.07.2023
  Longboat Energy Norge AS har overdratt en 40 % andel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 14.07.2023 og virkningsdato 14.02.2023.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse