Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
04.10.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  211 CS
  Gyldig fra dato
  14.11.2022
  Gyldig til dato
  02.02.2032
  NPDID for utvinningstillatelser
  38723937
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Wintershall Dea Norge AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Wintershall Dea Norge AS
  40.00000
  Petoro AS
  35.00000
  Aker BP ASA
  15.00000
  PGNiG Upstream Norway AS
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  17381
  16.11.2022
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  17417
  01.12.2022
  Wintershall Dea Norge AS har overdratt en 15 % andel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.12.2022 og virkningsdato 1.1.2022.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17920
  30.06.2023
  Sval Energi AS har overdratt sin 10 % andel i tillatelsen til PGNIG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2023 og virkningsdato 1.1.2023
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse