Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
30.11.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  393
  Gyldig fra dato
  28.04.2006
  Gyldig til dato
  28.04.2040
  NPDID for utvinningstillatelser
  3965277
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Vår Energi ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Vår Energi ASA
  80.00000
  Petoro AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2833
  31.05.2006
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  3247
  01.11.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3385
  10.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  4859
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  10847
  02.05.2016
  BG Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Eni Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2016 og virkningsdato 30.9.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12913
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13552
  10.12.2018
  Eni Norge AS har endret navn til Vår Energi AS fra 10.12.2018
  Andre meldinger
  16471
  09.02.2022
  I henhold til søknad fra Equinor Energy AS datert 1.10.2021 og godkjennings brev fra OED datert 10.12.2021 har Equinor Energy AS trådt ut av utvinningstillatelse med virkning fra 1.1.2022. Etter Equinor Energy AS sin uttreden vil rettighetshaverne i utvinningstillatelsen være Vår Energi AS 80 % og Petoro AS 20 %. Jf. petroleumsloven § 3-7 godkjenner OED samtidig skifte av operatør i utvinningstillatelse 393 fra Equinor Energy AS til Vår Energi AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16596
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger