Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
06.06.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  046 B
  Gyldig fra dato
  28.11.2006
  Gyldig til dato
  31.12.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  4227611
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2969
  03.01.2007
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  3117
  06.10.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3134
  17.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3275
  06.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3680
  26.02.2008
  Olje- og energidepartement har i brev av 07.12.2007 godkjent forlengelsen av tillatelsen til 31.12.2028.
  Andre meldinger
  4239
  26.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 52,6 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4633
  04.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  11366
  21.12.2016
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 10 % deltakerandel i tillatelsen til KUFPEC Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 21.12.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11969
  30.10.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 30.10.2017 at utvinningstillatelse 046 B anses som oppgitt med virkning fra 31.12.2017, jf. lov 29. november nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) § 3-15.
  Andre meldinger