Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
04.10.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  046 BS
  Gyldig fra dato
  28.11.2006
  Gyldig til dato
  31.12.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  4227659
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  2974
  01.02.2007
  PA Resources Norway AS pantsetter sin 10 % andel i tillatelsen til fordel for Norsk Tillitsmann ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 450.000.000 - firehundreogfemtimillioner norske kroner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelse av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  4042
  19.01.2009
  Pantobligasjon stor NOK 450.000.000 skriver norske kroner firehundreogfemtimillioner datert 1.2.2007 (dok.nr. 2974) hvor PA Resources Norway AS er pantsetter og Norsk Tillitsmann ASA er panhaver, er slettet.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2970
  03.01.2007
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2973
  01.02.2007
  Total E&P Norge AS overdrar sin 10 % andel i tillatelsen til PA Resources Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2974
  01.02.2007
  PA Resources Norway AS pantsetter sin 10 % andel i tillatelsen til fordel for Norsk Tillitsmann ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 450.000.000 - firehundreogfemtimillioner norske kroner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelse av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  3118
  06.10.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3135
  17.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3276
  06.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3681
  26.02.2008
  Olje- og energidepartement har i brev av 07.12.2007 godkjent forlengelsen av tillatelsen til 31.12.2028.
  Andre meldinger
  4042
  19.01.2009
  Pantobligasjon stor NOK 450.000.000 skriver norske kroner firehundreogfemtimillioner datert 1.2.2007 (dok.nr. 2974) hvor PA Resources Norway AS er pantsetter og Norsk Tillitsmann ASA er panhaver, er slettet.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4240
  26.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 49,6 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4375
  15.04.2009
  PA Resources Norway AS har endret navn til Bayerngas Produksjon Norge AS med virkning fra 21.1.2009
  Andre meldinger
  4634
  04.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  5485
  03.09.2010
  Bayerngas Produksjon Norge AS overdrar sin 10 % deltakerandel til Bayerngas Norge AS med virkning fra 23.3.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12193
  22.12.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.12.2017 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt med virkning fra 31.12.2017, jf. lov 29 november nr 72 petroleumsloven § 3-15.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12209
  22.12.2017
  Bayerngas Norge AS har overdratt sin 10 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 11.12.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)