Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
Export: 
  • General information (in Norwegian only)

    General information (in Norwegian only)
    Tillatelse
    405
    Gyldig fra dato
    16.02.2007
    Gyldig til dato
    01.12.2036
    NPDID for utvinningstillatelser
    4237284
  • Operatorship – current (in Norwegian only)

    Operatorship – current (in Norwegian only)
    Selskap
    Sval Energi AS
  • Owner – current (in Norwegian only)

    Owner – current (in Norwegian only)
    Selskap
    Andel [%]
    Sval Energi AS
    70.00000
    DNO Norge AS
    15.00000
    Aker BP ASA
    15.00000
  • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

    Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
    Dokument nummer
    Registreringsdato
    Utdrag av dokument
    14555
    15.11.2019
    DNO North Sea (Norge) AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.11.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
    15026
    23.12.2019
    Pantobligasjon pålydende stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars (dok.nr 14555) overføres fra DNO North Sea (Norge) AS til DNO Norge AS. Overføring av pantobligasjonen er godkjent av Danske Bank A/S 13.12.2019. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2019 gitt samtykke til overføring av pantobligasjonen, jf. petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
    16916
    17.06.2022
    Sval Energi AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eighthundreandfortymillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
    16941
    17.06.2022
    Sval Energi AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12 500 000, skriver United States Dollars Twelve million five hundred thousand.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
    17259
    19.10.2022
    Sval SENAS AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12,500,000, skriver Twelve million five hundred thousand United States Dollars.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 19.10.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
    17258
    19.10.2022
    Sval SENAS AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 1,050,000,000, skriver One billion fifty million United States Dollars.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 19.10.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
    17393
    16.11.2022
    Sval SENAS AS pantsatte en 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 1 050 000 000, skriver One billion fifty million United States Dollars, 16.10.2022 (dok.nr. 17258). Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars. Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
    17394
    16.11.2022
    Sval Energi AS pantsatte en 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 16.6.2022 (dok.nr. 16916). Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars. Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument
    17398
    16.11.2022
    Pantobligasjon pålydende stor USD 12 500 000, skriver Twelve million five hundred thousand United States Dollars (dok.nr 17259) overføres fra Sval SENAS AS til Sval Energi AS, som pantsetter. Overføring av pantobligasjonen er godkjent av Nordea Bank Abp, filial i Norge, som panthaver og Sval Energi AS som pantsetter, med påtegning på pantedokumentet. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.10.2022 gitt samtykke til overføring av pantobligasjonen, jf. petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

    Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
    Dokument nummer
    Registreringsdato
    Utdrag av dokument
    Type
    2991
    22.03.2007
    Tillatelsen er innført i Petroleumsregisterert.
    Ny tillatelse
    4911
    01.12.2009
    Faroe Petroleum Norge AS har overdratt en 15 % deltakerandel i tillatelsen til Spring Energy Norway AS med virkning fra 1.1.2009.
    Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
    5459
    12.08.2010
    Spring Energy Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,500,000,000, skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.6.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
    Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
    5753
    16.03.2011
    Petro-Canada Norge AS har endret navn til Suncor Energy Norge AS med virkning fra 28.2.2011.
    Andre meldinger
    5888
    18.07.2011
    Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,200,000,000, skriver norske kroner enmilliardertohundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.6.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
    Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
    6504
    26.06.2012
    Pantobligasjon pålydende NOK 1 500 000 000 skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100 datert 12.8.2010 (dok. nr. 5459) hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er påtegnet panteobligasjonen, og datert 21.6.2012.
    Sletting av pant
    6520
    26.06.2012
    Spring Energy Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 2 000 000 000 skriver norske kroner tomilliarder 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev datert 19.6.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
    Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
    6900
    19.02.2013
    Spring Energy Norway AS har endret foretaksnavn til Tullow Oil Norge AS med virkning fra 13.02.2013.
    Andre meldinger
    7886
    23.06.2014
    Pantobligasjon pålydende NOK 2 000 000 000 skriver norske kroner to milliarder, hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 22.6.2012 (dok.nr.: 6520) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 16.6.2014.
    Sletting av pant
    8055
    23.09.2014
    Faroe Petroleum Norge AS pantsetter (tilleggspant) sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 1 200 000 000, skriver norske kroner en milliard to hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.9.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
    Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
    9831
    01.07.2015
    Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 30.6.2015 at initiell periode forlenges til 1.12.2016, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
    Andre meldinger
    11395
    23.12.2016
    Tullow Oil Norge AS har overdratt sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 9.12.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
    Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
    11424
    17.01.2017
    Aker BP ASA pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 4 400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.01.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
    Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
    11425
    17.01.2017
    Aker BP ASA pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 660 000 000, skriver United States Dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.01.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
    Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
    11866
    12.09.2017
    Pantobligasjon pålydende USD 660 000 000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million, hvor Aker BP ASA pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 17.1.2017 (dok.nr.: 11425) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
    Sletting av pant
    11925
    02.10.2017
    Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.3.2017 at i medhold av utvinningstillatelse 405 punkt 8 dispenserer Olje- og energidepartementet på denne bakgrunn fra utvinningstillatelse punkt 1 D. Utvinningstillatelse 405 forlenges til 1.12.2036
    Andre meldinger
    12245
    02.01.2018
    Centrica Resources (Norge) AS har endret navn til Spirit Energy Norge AS fra 22.12.2017
    Andre meldinger
    13264
    21.11.2018
    Faroe Petroleum Norge AS pantsetter en 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Pantobligasjon stor USD 450 000 000, skriver United States dollars four hundred fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.9.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
    Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
    13399
    05.12.2018
    Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 40 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
    Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
    13429
    05.12.2018
    Operatørskapet er overført fra Spirit Energy Norge AS til Spirit Energy Norway AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 26.11.2018, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
    Andre meldinger
    14020
    22.05.2019
    Faroe Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til DNO North Sea (Norge) AS med virkning fra 21.5.2019.
    Andre meldinger
    14101
    29.05.2019
    Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, i Aker BP ASA sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 17.1.2017 (dok.nr.: 11424) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 24.5.2019.
    Sletting av pant
    14322
    05.08.2019
    Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 5888 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
    Andre meldinger
    14325
    05.08.2019
    Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 8055 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
    Andre meldinger
    14323
    05.08.2019
    Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 13264 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
    Andre meldinger
    14487
    15.11.2019
    Pantobligasjon pålydende USD 450 000 000 skriver United States dollars four hundred fifty million, i DNO North Sea (Norge) AS sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 20.11.2018 (dok.nr.: 13264) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
    Sletting av pant
    14555
    15.11.2019
    DNO North Sea (Norge) AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.11.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
    Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
    14489
    15.11.2019
    Pantobligasjon pålydende NOK 1 200 000 000 skriver Norwegian kroner one billion two hundred million, i DNO North Sea (Norge) AS sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 12.7.2014 (dok.nr.: 5888) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
    Sletting av pant
    14546
    15.11.2019
    Pantobligasjon pålydende NOK 1 200 000 000 skriver Norwegian kroner one billion two hundred million, i DNO North Sea (Norge) AS sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 15.9.2014 (dok.nr.: 8055) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
    Sletting av pant
    15026
    23.12.2019
    Pantobligasjon pålydende stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars (dok.nr 14555) overføres fra DNO North Sea (Norge) AS til DNO Norge AS. Overføring av pantobligasjonen er godkjent av Danske Bank A/S 13.12.2019. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2019 gitt samtykke til overføring av pantobligasjonen, jf. petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
    Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
    14966
    23.12.2019
    DNO North Sea (Norge) AS har overdratt sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
    Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
    16868
    31.05.2022
    Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 40 % andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
    Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
    16892
    01.06.2022
    Operatørskapet er overført fra Spirit Energy Norway AS til Sval Energi AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 13.5.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 annet ledd.
    Operatørskifte
    16941
    17.06.2022
    Sval Energi AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12 500 000, skriver United States Dollars Twelve million five hundred thousand.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
    Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
    16916
    17.06.2022
    Sval Energi AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eighthundreandfortymillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
    Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
    17258
    19.10.2022
    Sval SENAS AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 1,050,000,000, skriver One billion fifty million United States Dollars.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 19.10.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
    Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
    17246
    19.10.2022
    Suncor Energy Norge AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak av 30.9.2022, endret foretaksnavn til Sval SENAS AS.
    Navnendring rettighetshaver
    17259
    19.10.2022
    Sval SENAS AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12,500,000, skriver Twelve million five hundred thousand United States Dollars.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 19.10.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
    Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
    17323
    03.11.2022
    Sval SENAS AS har overdratt sin 30% andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 3.11.2022 og virkningsdato 1.1.2022
    Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
    17393
    16.11.2022
    Sval SENAS AS pantsatte en 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 1 050 000 000, skriver One billion fifty million United States Dollars, 16.10.2022 (dok.nr. 17258). Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars. Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
    Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
    17398
    16.11.2022
    Pantobligasjon pålydende stor USD 12 500 000, skriver Twelve million five hundred thousand United States Dollars (dok.nr 17259) overføres fra Sval SENAS AS til Sval Energi AS, som pantsetter. Overføring av pantobligasjonen er godkjent av Nordea Bank Abp, filial i Norge, som panthaver og Sval Energi AS som pantsetter, med påtegning på pantedokumentet. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.10.2022 gitt samtykke til overføring av pantobligasjonen, jf. petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
    Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
    17394
    16.11.2022
    Sval Energi AS pantsatte en 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 16.6.2022 (dok.nr. 16916). Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars. Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument
    Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse