Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
03.06.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  407
  Gyldig fra dato
  16.02.2007
  Gyldig til dato
  16.02.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  4237300
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  11310
  20.12.2016
  Aker BP ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 660 000 000, skriver United States Dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  11292
  20.12.2016
  Aker BP ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 4 400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2993
  22.03.2007
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisterert.
  Ny tillatelse
  3888
  09.07.2008
  Olje- og energidepartemet har i brev av 01.07.2008 gitt samtykke etter petroleumsloven § 10-12 til gjennomføring av fusjonsplanen. Finansdepartement har i brev av 24.06.2008 gitt sitt samtykke. NOIL Energy ASA er innfusjonert i Det norske oljeselskap ASA fra 21.05.2008. Fusjonen gjennomføres på følgende måte: NOIL Energy ASA overfører vederlagsfritt alle sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Det norske oljeselskap ASA i tillatelsen.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3915
  31.07.2008
  Noble Energy Norge AS har endret navn til Skeie Oil & Gas AS med virkning 21.07.2008.
  Andre meldinger
  3928
  20.08.2008
  Skeie Oil & Gas AS pantsetter sin 20% andel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 500,000,000 skriver norske kroner femhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelse av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  3970
  10.10.2008
  OED har i brev datert 26.9.2008 meddelt operatør BG Norge AS at det er innvilget en 12 måneders forlengelse av initiell periode med tilhørende tidfrister for gjenstående arbeidsforpliktelser under utvinningstillatelsen.
  Andre meldinger
  3984
  19.11.2008
  Serica Energy (UK) Limited overdra sin 20 % andel i utvinningstillatelse 407 til Serica Energy Norge AS med virkning fra 14.11.2008
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4345
  04.03.2009
  Serica Energy Norge AS har endret navn til Spring Energy Exploration Norge AS med virkning fra 6.1.2009.
  Andre meldinger
  4363
  02.04.2009
  Spring Energy Exploration Norge AS har endret navn til Spring Energy Exploration AS med virkning 16.3.2009
  Andre meldinger
  4404
  06.05.2009
  Spring Energy Exploration AS pantsetter sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda AB. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 400,000,000 skriver norske kroner firehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4502
  15.07.2009
  Patobligasjon stor NOK 500,000,000 skriver norske kroner femhundremillioner 00/100. Datert 20.8.2008 dok. nr 3928 hvor Skeie Oil & Gas AS er pantsetter og DnB NOR Bank ASA er panthaver, er slettet.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4507
  15.07.2009
  Skeie Oil & Gas AS pantsetter sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 800,000,000 skriver norske kroner åttehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4515
  15.07.2009
  Pantobligasjon stor NOK 500,000,000, datert 20.8.2008 dok nr 3928 er slettet og erstattet med dok nr 4507 datert 15.7.2009
  Sletting av pant
  4572
  15.09.2009
  Spring Energy Exploration AS pantsetter sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AS (publ). stor NOK 1,000,000,000, skriver norske kroner enmilliard 00/100, delt førsteprioritet med eksisterende pant stor NOK 400,000,000 skrives norske kroner firehundremillioner 00/100 "doknr 4404 ". Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartement har i brev av 15.9.2009 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4584
  01.10.2009
  Pantobligasjon stor NOK 400,000,000 skriver norske kroner firehundremillioner 00/100 datert 6.5.2009 (doknr 4404) hvor Spring Energy Exploration AS er pantsetter og Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er panthaver er slettet. Pantobligasjonen hadde delt førsteprioritet med pantobligasjon i dok 4572.
  Sletting av pant
  4800
  11.11.2009
  Olje- og energidepartementet har i brev datert 26.10.2009 innvilget søknad fra BG Norge AS om utsettelse av frist for gjennomføring av arbeidsforpliktelse samt forlengelse av initiell periode til 16.2.2013.
  Andre meldinger
  5449
  12.08.2010
  Spring Energy Exploration AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,500,000,000, skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.6.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5428
  12.08.2010
  Pantobligasjon stor NOK 1 000 000 000 skriver norske kroner enmilliard 00/100 datert 15.09.2009 (dok. nr. 4572) hvor Spring Energy Exploration AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger 12.08.2010.
  Sletting av pant
  5615
  25.01.2011
  Skeie Oil & Gas AS har endret foretaksnavn til Skeie Energy AS med virkning fra 3.1.2011.
  Andre meldinger
  5678
  04.02.2011
  Skeie Energy AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 400,000,000, skriver norske kroner firehundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 7.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5675
  04.02.2011
  Pantobligasjon stor NOK 800 000 000 skriver norske kroner åttehundremillioner 00/100 datert 15.7.2009 (dok. nr. 4507) hvor Skeie Oil & Gas AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger.
  Sletting av pant
  6499
  18.06.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 400 000 000 skriver norske kroner firehundremillioner 00/100 datert 4.2..2011 (dok. nr. 5678) hvor Skeie Energy AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger i brev og datert 13.6.2012.
  Sletting av pant
  6507
  26.06.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 500 000 000 skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100 datert 12.8.2010 (dok. nr. 5449) hvor Spring Energy Exploration AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er påtegnet panteobligasjonen, og datert 21.6.2012.
  Sletting av pant
  6550
  02.08.2012
  Skeie Energy AS overdrar sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Premier Oil Norge AS med virkning fra 1.1.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6877
  19.02.2013
  Spring Energy Exploration AS har endret foretaksnavn med virkning fra 13.02.2013
  Andre meldinger
  7453
  03.12.2013
  BG Norge AS har overdratt sin 30 % andel i tillatelsen til Kufpec Norway AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 02.12.2013 og virkningsdato 01.01.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7452
  03.12.2013
  BG Norge AS har overdratt 10 % andel i tillatelsen til Premier Oil Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 02.12.2013 og virkningsdato 01.01.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7504
  02.01.2014
  Operatørskapet er overført fra BG Norge AS til Premier Oil Norge AS, Iht vedtaksbrev fra OED datert 19.11.2013, ijf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  7785
  03.04.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 2.4.2014 at initiell periode forlenges til 16.2.2017, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  10393
  11.01.2016
  Premier Oil Norge AS har endret foretaksnavn til Det norske Oil AS med virkning fra 6.1.2016
  Andre meldinger
  10621
  02.03.2016
  Det norske Oil AS har overdratt sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.2.2016 og virkningsdato 1.1.2016. Det norske oljeselskap ASA overtar som operatør for utvinningstillatelsen, ref brev fra Olje- og energidepartementet datert 10.12.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11158
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11292
  20.12.2016
  Aker BP ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 4 400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11310
  20.12.2016
  Aker BP ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 660 000 000, skriver United States Dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse