Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
27.03.2023 - 01:30
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  406
  Gyldig fra dato
  16.02.2007
  Gyldig til dato
  16.08.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  4237318
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2992
  22.03.2007
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisterert.
  Ny tillatelse
  3887
  09.07.2008
  Olje- og energidepartemet har i brev av 01.07.2008 gitt samtykke etter petroleumsloven § 10-12 til gjennomføring av fusjonsplanen. Finansdepartement har i brev av 24.06.2008 gitt sitt samtykke. NOIL Energy ASA er innfusjonert i Det norske oljeselskap ASA fra 21.05.2008. Fusjonen gjennomføres på følgende måte: NOIL Energy ASA overfører vederlagsfritt alle sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Det norske oljeselskap ASA i tillatelsen.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3914
  31.07.2008
  Noble Energy Norge AS har endret navn til Skeie Oil & Gas AS med virkning 21.07.2008.
  Andre meldinger
  3929
  20.08.2008
  Skeie Oil & Gas AS pantsetter sin 40% andel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 500,000,000 skriver norske kroner femhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelse av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  3983
  19.11.2008
  Serica Energy (UK) Limited overdra sin 20 % andel i utvinningstillatelse 406 til Serica Energy Norge AS med virkning fra 14.11.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4344
  04.03.2009
  Serica Energy Norge AS har endret navn til Spring Energy Exploration Norge AS med virkning fra 6.1.2009.
  Andre meldinger
  4362
  02.04.2009
  Spring Energy Exploration Norge AS har endret navn til Spring Energy Exploration AS med virkning 16.3.2009
  Andre meldinger
  4403
  06.05.2009
  Spring Energy Exploration AS pantsetter sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda AB. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 400,000,000 skriver norske kroner firehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4514
  15.07.2009
  Pantobligasjon stor NOK 500,000,000, datert 20.8.2008 dok nr 3929 er slettet og erstattet med dok nr 4506 datert 15.7.2009
  Sletting av pant
  4506
  15.07.2009
  Skeie Oil & Gas AS pantsetter sin 40% deltakerandel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 800,000,000 skriver norske kroner åttehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4503
  15.07.2009
  Patobligasjon stor NOK 500,000,000 skriver norske kroner femhundremillioner 00/100. Datert 20.8.2008 dok. nr 3929 hvor Skeie Oil & Gas AS er pantsetter og DnB NOR Bank ASA er panthaver, er slettet.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4571
  15.09.2009
  Spring Energy Exploration AS pantsetter sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AS (publ). stor NOK 1,000,000,000, skriver norske kroner enmilliard 00/100, delt førsteprioritet med eksisterende pant stor NOK 400,000,000 skrives norske kroner firehundremillioner 00/100 "doknr 4403 ". Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartement har i brev av 15.9.2009 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4583
  01.10.2009
  Pantobligasjon stor NOK 400,000,000 skriver norske kroner firehundremillioner 00/100 datert 6.5.2009 (doknr 4403) hvor Spring Energy Exploration AS er pantsetter og Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er panthaver er slettet. Pantobligasjonen hadde delt førsteprioritet med pantobligasjon i dok 4571.
  Sletting av pant
  5427
  12.08.2010
  Pantobligasjon stor NOK 1 000 000 000 skriver norske kroner enmilliard 00/100 datert 15.09.2009 (dok. nr. 4571) hvor Spring Energy Exploration AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger 12.08.2010.
  Sletting av pant
  5448
  12.08.2010
  Spring Energy Exploration AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,500,000,000, skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.6.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5614
  25.01.2011
  Skeie Oil & Gas AS har endret foretaksnavn til Skeie Energy AS med virkning fra 3.1.2011.
  Andre meldinger
  5674
  04.02.2011
  Pantobligasjon stor NOK 800 000 000 skriver norske kroner åttehundremillioner 00/100 datert 15.7.2009 (dok. nr. 4506) hvor Skeie Oil & Gas AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger.
  Sletting av pant
  5677
  04.02.2011
  Skeie Energy AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 400,000,000, skriver norske kroner firehundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 7.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6498
  18.06.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 400 000 000 skriver norske kroner firehundremillioner 00/100 datert 4.2..2011 (dok. nr. 5677) hvor Skeie Energy AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger i brev og datert 13.6.2012.
  Sletting av pant
  6506
  26.06.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 500 000 000 skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100 datert 12.8.2010 (dok. nr. 5448) hvor Spring Energy Exploration AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er påtegnet panteobligasjonen, og datert 21.6.2012.
  Sletting av pant
  6551
  02.08.2012
  Skeie Energy AS overdrar sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Premier Oil Norge AS med virkning fra 1.1.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6876
  19.02.2013
  Spring Energy Exploration AS har endret foretaksnavn med virkning fra 13.02.2013
  Andre meldinger
  7491
  20.12.2013
  Premier Oil Norge AS har overdrat en 30 % andel i tillatelsen til KUFPEC Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 20.12.2013 og virkningsdato 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8899
  17.02.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 13.2.2015 at initiell periode forlenges til 16.2.2017, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  10392
  11.01.2016
  Premier Oil Norge AS har endret foretaksnavn til Det norske Oil AS med virkning fra 6.1.2016
  Andre meldinger
  10620
  02.03.2016
  Det norske Oil AS har overdratt sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.2.2016 og virkningsdato 1.1.2016. Det norske oljeselskap ASA overtar som operatør for utvinningstillatelsen, ref brev fra Olje- og energidepartementet datert 10.12.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11157
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016.
  Andre meldinger
  11231
  02.11.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 1.11.2016 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt med virkning fra 16.8.2016.
  Andre meldinger