Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
28.09.2023 - 11:06
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  410
  Gyldig fra dato
  16.02.2007
  Gyldig til dato
  16.02.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  4237458
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2996
  22.03.2007
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisterert.
  Ny tillatelse
  4536
  10.08.2009
  Lundin Norway AS har overdratt en 30% deltakerandel til StatoilHydro Petroleum AS (tidligere StatoilHydro ASA) med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4901
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  7542
  23.01.2014
  Statoil Petroleum AS har overdratt en 15 % andel i tillatelsen til OMV (Norge) AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2013 og virkningsdato 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7805
  15.04.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 11.4.2014 at initiell periode forlenges til 16.2.2016, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  10185
  02.11.2015
  Lundin Norway AS har overdratt en 30% andel i tillatelsen til Lime Petroleum Norway AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 30.10.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10193
  06.11.2015
  I henhold til endringsavtale 2 datert 17.8.2015 og godkjenningsbrev fra OED datert 16.10.2015 har OMV (Norge) AS trådt ut av utvinningstillatelsen med virkning fra 1.7.2015. Lundin Norway AS og Statoil petroleum AS har overtatt andelen forholdsmessig. Deltakerandeler ble da Lundin Norway AS med 82,353 % og Statoil petroleum AS med 17,647 %. Lundin Norway AS har i ettertid solgt 30 % av sin andel til Lime Petroleum AS med gjennomføringsdato 30.10.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10658
  09.03.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 8.3.2016 at initiell periode forlenges til 16.2.2017, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11650
  24.05.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 11.5.2017 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 16.2.2017, jf. utvinningstillatelse 410 punkt 4 bokstav c.
  Andre meldinger