Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
22.03.2023 - 01:32
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  409
  Gyldig fra dato
  16.02.2007
  Gyldig til dato
  16.02.2014
  NPDID for utvinningstillatelser
  4237470
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2995
  22.03.2007
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisterert.
  Ny tillatelse
  4535
  10.08.2009
  Lundin Norway AS har overdratt en 10% deltakerandel til StatoilHydro Petroleum AS (tidligere StatoilHydro ASA) med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4874
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  5079
  18.01.2010
  Lundin Norway AS overdrar en 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Bayerngas Norge AS med virkning fra 31.12.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7693
  26.02.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev av 24.2.2014 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 16.2.2014.
  Andre meldinger