Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
26.09.2023 - 11:08
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  318 B
  Gyldig fra dato
  16.02.2007
  Gyldig til dato
  18.06.2044
  NPDID for utvinningstillatelser
  4238138
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  60.00000
  Petoro AS
  20.00000
  INPEX Idemitsu Norge AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2979
  21.03.2007
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisterert.
  Ny tillatelse
  3233
  01.11.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3371
  10.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  4844
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  7824
  02.05.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 29.4.2014 at utvinningstllatelsen videreføres til forlengelsesperioden med varighet til 18.6.2044, jf. petroleumsloven § 3-9 og utvinningstillatelse 318 B, punkt 1c.
  Andre meldinger
  12945
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  16647
  01.03.2022
  Idemitsu Petroleum Norge AS har endret navn til INPEX Idemitsu Norge AS fra 31.1.2022
  Andre meldinger