Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
27.03.2023 - 01:30
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  211 B
  Gyldig fra dato
  16.02.2007
  Gyldig til dato
  31.12.2018
  NPDID for utvinningstillatelser
  4238638
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2982
  21.03.2007
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisterert.
  Ny tillatelse
  3487
  02.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4156
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4818
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  7026
  16.04.2013
  Statoil Petroleum AS har overdratt sin 30 % andel i utvinningstillatelsen til Maersk Oil Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 22.3.2013 og virkningsdato 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7780
  02.04.2014
  TOTAL E&P NORGE AS har overdratt en 30 % deltakerandel i tillatelsen til RWE Dea Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2014 og virkningsdato 1.2.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7778
  02.04.2014
  Oje- og energidepartementet bekrefter i brev av 20.3.2014 at Total E&P Norge AS utøver sin rett til å ta over Eni Norge AS side andeler 30 % i utvinningstillatelsen vederlagsfritt jf. Samarbeidsavtalen art. 24.4, første setning. Olje- og energidepartementet samtykker til de aktuelle deltakerandelene overdras til RWE Dea Norge AS jf. Petroleumsloven § 10-12.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9170
  20.03.2015
  RWE Dea Norge AS har endret foretaksnavn til DEA Norge AS med virkning fra 13.3.2015
  Andre meldinger
  13069
  22.05.2018
  Maersk Oil Norway AS og Total E&P Norge AS har fusjonert. Alle eiendeler i Maersk Oil Norge AS er overtatt av Total E&P Norge AS. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 5.3.2018, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13145
  29.06.2018
  I henhold til endringsavtale av 31.1.2018 og godkjenningsbrev fra OED datert 25.4.2018 utføres endringer i deltakerandeler for Total E&P Norge fra 70 % til 57 % og for DEA Norge AS fra 30 % til 43 % som følge av at Maersk Oil Norway AS har trådt ut av interessentskapet.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13276
  29.11.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 29.11.2018 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt med virkning fra 01.01.2019, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger