Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
29.03.2023 - 01:31
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  433
  Gyldig fra dato
  16.02.2007
  Gyldig til dato
  14.12.2022
  NPDID for utvinningstillatelser
  4238654
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  17031
  08.07.2022
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 15.65% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee ASPantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver Norwegian kroner onebillionfivehundredmillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 23.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  3020
  23.03.2007
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisterert.
  Ny tillatelse
  3789
  29.03.2008
  Faroe Petroleum Norge AS har overdratt en en 15% deltakerandel i tillatelsen til E.ON Ruhrgas Norge AS med virkning fra 01.01.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4619
  02.11.2009
  Centrica Resources (Norge) AS overdrar en 12 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til North Energy AS med virkning fra 1.7.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5357
  20.04.2010
  North Energy AS har endret navn til North Energy ASA med virkning fra 17.12.2009.
  Andre meldinger
  5687
  24.02.2011
  North Energy ASA pantsetter sin 12 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 760,000,000, skriver norske kroner syvhundreogseksti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5755
  16.03.2011
  Petro-Canada Norge AS har endret navn til Suncor Energy Norge AS med virkning fra 28.2.2011.
  Andre meldinger
  5892
  18.07.2011
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,200,000,000, skriver norske kroner enmilliardertohundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.6.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6208
  02.03.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 12 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 950,000,000, skriver norske kroner nihundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6194
  02.03.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 760 000 000 skriver norske kroner syvhundreogsekstimillioner 00/100 datert 24.2.2011 (dok. nr. 5687) hvor North Energy ASA pantsetter sin 12 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger i brev datert 14.2.2012.
  Sletting av pant
  6301
  10.04.2012
  E.ON Ruhrgas Norge AS har endret navn til E.ON E&P Norge AS med virkning fra 11.2.2012.
  Andre meldinger
  6567
  29.08.2012
  North Energy ASA overdrar sin 12 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Centrica Resources (Norge) AS med virkning fra 31.8.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6566
  29.08.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 950 000 000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner 00/100 datert 2.3.2012 (dok. nr. 6208) hvor North Energy ASA pantsetter sin 12 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DNB Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger i brev datert 28.8.2012.
  Sletting av pant
  7492
  20.12.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 19.12.2013 at initiell periode forlenges til 16.08.2015, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  8001
  28.08.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.8.2014 at initiell periode forlenges til 16.2.2016, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  8076
  23.09.2014
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter (tilleggspant) sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 1 200 000 000, skriver norske kroner en milliard to hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.9.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9652
  03.06.2015
  OED har i brev av 23.10.2014 godkjent at Suncor Energy Norge AS overfører sine 30% andeler til Centrica Resource Norge AS med 10 % Faroe Petroleum Norge AS med 10 % E.ON E&P Norge AS med 10 %
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10419
  15.01.2016
  E.ON E&P Norge AS har endret foretaksnavn til DEA E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  11009
  27.05.2016
  DEA E&P Norge AS har den 18.5.2016 blitt fusjonert inn i DEA Norge AS.
  Andre meldinger
  11258
  02.12.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 3.11.2015 at initiell periode forlenges fra 16.2.2016 til 16.2.2017, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11454
  08.02.2017
  Olje- og energidepartementet gir i brev av 6.2.2017 dispensasjon fra gjenværende deler av arbeidsforpliktelsen i PL 433 punkt 4, jf. punkt 8. I medhold av petroleumsloven § 3-9 annet ledd og utvinningstillatelsens punkt 1c vil PL 433 videreføres til forlengelsesperioden den 16.2.2017 med varighet til 16.2.2042, jf. petroleumsloven § 10-18.
  Andre meldinger
  12246
  02.01.2018
  Centrica Resources (Norge) AS har endret navn til Spirit Energy Norge AS fra 22.12.2017
  Andre meldinger
  12569
  23.03.2018
  DEA Norge AS har overdratt en 8,3 % andel i tillatelsen til Faroe Petroleum Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 23.3.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12567
  23.03.2018
  Faroe Petroleum Norge AS har overdratt en 5 % andel i tillatelsen til PGNIG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 23.3.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12568
  23.03.2018
  DEA Norge AS har overdratt en 16,7 % andel i tillatelsen til Spirit Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 23.3.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12570
  28.03.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt en 15 % deltakerandel i tillatelsen til PGNIG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 23.3.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13170
  31.07.2018
  BNP Paribas har i brev av 6.7.2018 godkjent overdragelse av 13,3 % deltakerandel fra Faroe Petroleum Norge AS til Dyas Norge AS. Gjeldende pantsettelse i PL 433 ( dok.nr.5892 og 8076) vil ikke omfatte andel som er solgt. Pantsettelsen dekker etter dette Faroe Petroleum Norge AS sin andel på 15 %.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13171
  31.07.2018
  Faroe Petroleum Norge AS har overdratt 13,3 % deltakerandel i tillatelsen til Dyas Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.7.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13431
  05.12.2018
  Operatørskapet er overført fra Spirit Energy Norge AS til Spirit Energy Norway AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 26.11.2018, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  13403
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 51.70 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13999
  13.05.2019
  Dyas Norge AS har endret foretaksnavn til ONE-Dyas Norge AS med virkning fra 9.5.2019.
  Andre meldinger
  14021
  22.05.2019
  Faroe Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til DNO North Sea (Norge) AS med virkning fra 21.5.2019.
  Andre meldinger
  14328
  05.08.2019
  Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 5892 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
  Andre meldinger
  14331
  05.08.2019
  Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 8076 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
  Andre meldinger
  14492
  15.11.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 200 000 000 skriver Norwegian kroner one billion two hundred million, i DNO North Sea (Norge) AS sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 12.7.2011 (dok.nr.: 5892) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
  Sletting av pant
  14497
  15.11.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 200 000 000 skriver Norwegian kroner one billion two hundred million, i DNO North Sea (Norge) AS sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 15.9.2014 (dok.nr.: 8076) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
  Sletting av pant
  14969
  23.12.2019
  DNO North Sea (Norge) AS har overdratt sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16153
  31.08.2021
  ONE-Dyas Norge AS har overdratt sin 13.3 % deltakerandel i tillatelsen til Lime Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16170
  13.09.2021
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 13,3 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor NOK 600 000 000, skriver Norwegiankronersixhundredmillion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.9.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16180
  23.09.2021
  I henhold til endringsavtale 5 datert 31.8.2021 og godkjenningsbrev fra OED datert 16.9.2021 har DNO Norge AS trådt ut av utvinningstillatelsen med virkning fra 31.8.2021. Spirit Energy Norway AS, PGNiNG Upstream Norway AS og Lime Petroleum AS har overtatt andelen forholdsmessig.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16872
  31.05.2022
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 60,82 % andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16893
  01.06.2022
  Operatørskapet er overført fra Spirit Energy Norway AS til Sval Energi AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 13.5.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 annet ledd.
  Operatørskifte
  17031
  08.07.2022
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 15.65% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee ASPantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver Norwegian kroner onebillionfivehundredmillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 23.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16978
  08.07.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 16170 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 7.7.2022.
  Sletting av pant
  17791
  24.03.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.3.2023 at utvinningstillatelse 433 anses som bortfalt med virkning fra 15.12.2022, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4 d.
  Bortfall av tillatelse