Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
08.12.2023 - 01:34
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  435
  Gyldig fra dato
  16.02.2007
  Gyldig til dato
  03.10.2041
  NPDID for utvinningstillatelser
  4238696
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Wintershall Dea Norge AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Wintershall Dea Norge AS
  55.00000
  Petoro AS
  35.00000
  Sval Energi AS
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  15963
  14.04.2021
  Sval Norge AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.4.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
  17373
  15.11.2022
  Sval Norge AS pantsatte sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000,skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 25.3.2021 (dok.nr. 15963).Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars.Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  3022
  23.03.2007
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisterert.
  Ny tillatelse
  4117
  06.02.2009
  Revus Energy ASA har endret navn til Wintershall Norge ASA, med virkning fra 17.01.2009.
  Andre meldinger
  4593
  28.10.2009
  Edison International S.P.A. har endret navn til Edison International Norway Branch med virkning fra 8.5.2007.
  Andre meldinger
  5478
  01.09.2010
  Wintershall Norge ASA overdrar sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Maersk Oil Norway AS med virkning fra 30.8.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5551
  30.11.2010
  Norwegian Energy Company ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank som agent for et syndikat av banker. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,950,000,000 skriver norske kroner enmilliardnihundreogfemtimillioner, pluss USD 25,000,000 skriver amerikanske dollar tjuefemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.6.2009 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Olje- og energidepartementet har pr. telefon 30.11.2010 bekreftet fortsatt gyldighet av samtykke datert 18.6.2009. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5992
  02.11.2011
  Pantobligasjon pålydende NOK 1,950,000,000 skriver norske kroner enmilliardnihundreogfemti millioner, pluss USD 25,000,000 skriver amerikanske dollar tjuefemillioner 00/100 datert 30.11.2010 (dok. nr. 5551) hvor Norwegian Energi Company ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Sparebank 1 SR-Bank er slettet. Samtykke fra panthaver, foreligger.
  Sletting av pant
  6071
  02.01.2012
  Norwegian Energy Company ASA overdrar sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til OMV (Norge) AS med virkning fra 1.1.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8894
  17.02.2015
  Edison International Norway Branch har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Edison Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.1.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8910
  20.02.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 13.2.2015 at initiell periode forlenges til 16.2.2016, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  9176
  20.03.2015
  RWE Dea Norge AS har endret foretaksnavn til DEA Norge AS med virkning fra 13.3.2015
  Andre meldinger
  10613
  22.02.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 19.2.2016 at initiell periode forlenges til 1.7.2016, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd. på følgende vilkår, jf. petroleumsloven § 10-18.
  Andre meldinger
  10616
  01.03.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 29.2.2016 at initiell periode forlenges til 1.8.2016.
  Andre meldinger
  11032
  22.06.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.6.2016 at initiell periode forlenges til 3.10.2016, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11408
  30.12.2016
  I henhold til endringsavtale datert 2.12.2016 og godkjenningsbrev fra OED datert 20.12.2016 overtar DEA Norge AS 10% og Petoro 10& som følge av Maersk Oil Norway AS sin uttreden i PL 435. Avtalen har effektiv dato fra 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11405
  30.12.2016
  OMV (Norge) AS har overdratt sin 20% andel i tillatelsen til Petoro AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11406
  30.12.2016
  Edison Norge AS har overdratt en 5% andel i tillatelsen til DEA Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2016 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11407
  30.12.2016
  Edison Norge AS har overdratt en 5% andel i tillatelsen til Petoro AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2016 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11404
  30.12.2016
  Varigheten av utvinningstillatelsen settes til 3.10.2041 i henhold til petroleumsloven § 3-9 andre ledd, jf. utvinningstillatelsen punkt 1 bokstav C og krav om forlengelse av varigheten av utvinningstillatelsen ved brev fra DEA Norge AS av 20.12.2016. Stadfestelse og nærmere detaljer vil følge av brev fra Olje- og energidepartementet.
  Andre meldinger
  11436
  24.01.2017
  Olje-og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.1.2017 at i medhold av petroleumsloven § 3-9 andre ledd forlenger departementet utvinningstillatelse 435 med 25 år til 3.10.2041, jf. utvinningstillatelse punkt 1c.
  Andre meldinger
  14646
  18.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  14607
  18.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  15954
  14.04.2021
  Edison Norge AS har, i henhold til protokoll fra ekstraordinær generalforsamling av 25.3.2021, endret foretaksnavnet til Sval Norge AS
  Andre meldinger
  15963
  14.04.2021
  Sval Norge AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.4.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15966
  14.04.2021
  Sval Norge AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor, USD 12 500 000, skriver United States Dollars Twelve million five hundred thousand.. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.4.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15974
  19.04.2021
  Sval Norge As har overdratt sin 10 % deltakerandel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 16.4.2021 og virkningsdato 1.1.2021. Panthaver Nordea Bank Abp, Filial i Norge har gitt samtykke til overdragelsen i brev datert 25.3.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16485
  11.02.2022
  Pantobligasjon ( Dok.nr 15966 ), der Sval Norge AS er pantsetter, overføres til Sval Energi AS som ny pantsetter. Nordea Bank Abp, filial i Norge, som panthaver, har samtykket til overdragelsen ved signatur på pantedokumentet.
  Andre meldinger
  16482
  11.02.2022
  Pantobligasjon ( Dok.nr 15963 ), der Sval Norge AS er pantsetter, overføres til Sval Energi AS som ny pantsetter. DNB Bank ASA, som panthaver, har samtykket til overdragelsen ved signatur på pantedokumentet.
  Andre meldinger
  17373
  15.11.2022
  Sval Norge AS pantsatte sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000,skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 25.3.2021 (dok.nr. 15963).Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars.Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18109
  01.11.2023
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15966 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordea Bank Abp filial i Norge foreligger datert 24.10.2023.
  Sletting av pant