Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
03.02.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  019 C
  Gyldig fra dato
  14.09.1998
  Gyldig til dato
  31.08.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  47992
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  1043
  16.10.1998
  Utvinningstillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  1051
  14.01.1999
  BP Petroleum Development of Norway AS har overdratt en 20,00% andel i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1116
  28.07.2000
  Norske MOECO A/S har overdratt en 0.778 % andel i tillatelsen til AS Pelican med virkning fra 1. januar 2000.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1117
  28.07.2000
  Norske MOECO A/S har overdratt en 4.222 % andel i tillatelsen til BP Amoco Norge AS med virkning fra 1. januar 2000.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1148
  07.11.2000
  Norske AEDC A/S har overdratt en 4.778% andel i tillatelsen til BP Petroleum Development of Norway AS med virkning fra 24. november 1998.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1149
  07.11.2000
  Norske AEDC A/S har overdratt en 0.222% andel i tillatelsen til AS Pelican med virkning fra 24. november 1998.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1252
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endert navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1507
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1751
  21.03.2002
  BP Petroleum Development of Norway AS og Amoco Norway AS og Amoco Norway Oil Company har fusjonert til BP Amoco Norge AS.BP Amoco Norge AS har senere endret navn til BP Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1800
  07.05.2002
  Petoro AS har overdratt sin 30% andel i tillatelsen til DONG Norge AS (tidligere Pelican AS).
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2127
  02.09.2003
  BP Norge AS har overdratt sin 45% andel i tillatelsen til Talisman Energy Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2128
  02.09.2003
  BP Norge AS har overført operatørskapet i tillatelsen til Talisman Energy Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2397
  13.05.2004
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til Talisman Energy Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2881
  10.10.2006
  DONG Norge AS har endret navn til DONG E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  7496
  27.12.2013
  Talisman Energy Norge AS overdrar en 30 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 20.12.2013 og virkningsdato 1.1.2013.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8118
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8280
  05.11.2014
  Talisman Energy Norge AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til Ithaca Petroleum Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8570
  23.12.2014
  Ithaca Petroleum Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 700 000 000. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.12.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9852
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9950
  14.07.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 700,000,000 skriver norske kroner syvhundremillioner datert 23.12.2014 (dok.nr 8570) hvor Ithaca Petroleum Norge AS pantsatte sin 20 % deltakerandel, i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger i brev datert 23.6.2015
  Sletting av pant
  10052
  07.09.2015
  Ithaca Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til MOL Norge AS med virkning fra 4.9.2015
  Andre meldinger
  10072
  07.09.2015
  Talisman Energy Norge AS har overdratt sin 15 % andel i tillatelsen til Repsol Exploration Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.9.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10157
  07.10.2015
  Repsol Exploration Norge AS har endret foretaksnavn til Repsol Norge AS med virkning fra 6.10.2015
  Andre meldinger
  11127
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11426
  19.01.2017
  Operatørskapet er overført fra Repsol Norge AS til Aker BP ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 18.01.2017, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  11834
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 9.10.2014 (dok.nr.: 8118) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  11913
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 660 000 000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 6.7.2015 (dok.nr.: 9852) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  11919
  13.09.2017
  I henhold til endringsavtale 2 inngått 4.5.2017 og godkjenningsbrev fra OED datert 22.6.2017 har Repsol Norge AS og Dong E&P Norge AS trådt ut av utvinningstillatelsen. Aker BP ASA har overtatt andelene.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13227
  15.10.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.10.2018 at utvinnstillatelsen forlenges til 1.9.2023, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Andre meldinger
  15615
  20.10.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 16.10.2020 at utvinningstillatelsen er bortfalt med virkning fom 1.9.2020, jf. vilkår i kulepunkt 2 i brev 12.10.2018
  Andre meldinger