Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
04.10.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  274 CS
  Gyldig fra dato
  29.02.2008
  Gyldig til dato
  31.12.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  4909658
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  14416
  29.08.2019
  CapeOmega AS pantsetter sin 45.00000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S. Stor NOK40 000 000 000, skriver norwegian kroner forty billions. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  14553
  15.11.2019
  DNO North Sea (Norge) AS pantsetter sin 55 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.11.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  15022
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars (dok.nr 14553) overføres fra DNO North Sea (Norge) AS til DNO Norge AS. Overføring av pantobligasjonen er godkjent av Danske Bank A/S 13.12.2019. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2019 gitt samtykke til overføring av pantobligasjonen, jf. petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  3725
  15.03.2008
  Ny tillatelse er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  4091
  05.02.2009
  Revus Energy ASA har endret navn til Wintershall Norge ASA, med virkning fra 17.01.2009.
  Andre meldinger
  4378
  15.04.2009
  PA Resources Norway AS har endret navn til Bayerngas Produksjon Norge AS med virkning fra 21.1.2009
  Andre meldinger
  4530
  04.08.2009
  Wintershall Norge ASA har overdratt sin 15% deltakerandel i tillatelsen til Dong E&P Norge AS med virkning fra 31. 7.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5488
  03.09.2010
  Bayern Gas Produksjon Norge AS overdrar sin 30 % deltakerandel til Bayerngas Norge AS med virkning fra 23.3.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5503
  13.09.2010
  Norwegian Energy Company ASA overdrar sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Altinex Oil Norway AS med virkning fra 1.1.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5778
  26.04.2011
  Altinex Oil Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Norsk Tillitsmann ASA. Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 600,000,000, skriver norske kroner sekshundremillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.4.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6562
  28.08.2012
  Altinex Oil Norway AS har endret navn til Noreco Norway AS med virkning fra 5.7.2012.
  Andre meldinger
  10206
  25.11.2015
  CapeOmega AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Stor NOK 1,120,000,000, skriver norske kroner en milliard et hundre og tyve millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 24.11.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10201
  25.11.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 600,000,000 skriver norske kroner sekshundremillioner, hvor Altinex Oil Norway AS pantsatte sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Norsk Tillitsmann ASA datert 26.4.2011 (dok.nr.: 5778) er slettet. Samtykke fra Nordic Trustee ASA foreligger i brev.
  Sletting av pant
  10203
  25.11.2015
  Noreco Norway AS har overdratt sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 25.11.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10290
  08.12.2015
  CapeOmega AS pantsetter en 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Stor NOK 1 120 000 000, skriver norske kroner en milliard et hundre og tyve millioner . Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.12.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10288
  08.12.2015
  Bayerngas Norge AS har overdratt sin 30 % andel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 7.12.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10738
  04.04.2016
  Dok.nr. 10290Inngår i krysspantOlje- og energidepartementet har i brev av 26.2.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele finansieringen.
  Andre meldinger
  10739
  04.04.2016
  Dok.nr. 10206Inngår i krysspantOlje- og energidepartementet har i brev av 26.2.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele finansieringen.
  Andre meldinger
  11276
  06.12.2016
  Operatørskapet er overført fra Dong E&P Norge AS til Faroe Petroleum Norge AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 29.11.2016, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd
  Andre meldinger
  11272
  06.12.2016
  Dong E&P Norge AS har overdratt sin 55 % deltakerandel i tillatelsen til Faroe Petroleum Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11375
  22.12.2016
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 55 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor USD 300 000 000, skriver United States dollars threehundredmillion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.12.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11480
  20.02.2017
  Dok. Nr. 10206 og 10290 inngår i krysspant. Olje og energidepartementet har i brev av 6.1.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven§ 6-2 første ledd til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele finansieringen.
  Andre meldinger
  12041
  30.11.2017
  Dok. Nr 10206 og 10290 inngår i krysspant. Olje og energidepartementet har i brev av 13.11.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele finansieringen.
  Andre meldinger
  12181
  20.12.2017
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 120,000,000 skriver norske kroner en milliard ett hundre og tyve millioner, hvor CapeOmega AS pantsetter en 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 25.11.2015 (dok.nr.: 10206) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 20.12.2017.
  Sletting av pant
  12182
  20.12.2017
  Krysspant - Dok nr. 10738, 10739, 11480 og 12041 er slettet som følge av sletting av pantsettelse i dok nr 10290 og 10206.
  Andre meldinger
  12074
  20.12.2017
  CapeOmega AS pantsetter sin 45.00 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Pantobligasjon stor NOK 10 000 000 000, skriver ti milliarder norske kroner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.12.2017 og 13.12.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  12180
  20.12.2017
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 120,000,000 skriver norske kroner en milliard ett hundre og tyve millioner, hvor CapeOmega AS pantsetter en 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 7.12.2015 (dok.nr.: 10290) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 20.12.2017.
  Sletting av pant
  12374
  06.02.2018
  CapeOmega AS har endret foretaksnavn til CapeOmega II AS med virkning fra dato 29.1.2018.
  Andre meldinger
  12516
  15.03.2018
  CapeOmega II AS har overdratt sin 45.000000 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 15.3.2018 og virkningsdato 1.1.2018. Panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har samtykket til overdragelsen i erklæring datert 15.3.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13260
  21.11.2018
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 55 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Pantobligasjon stor USD 450 000 000, skriver United States dollars four hundred fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.12.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14066
  22.05.2019
  Faroe Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til DNO North Sea (Norge) AS med virkning fra 21.5.2019.
  Andre meldinger
  14216
  26.06.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000 skriver ti milliarder norske kroner, i CapeOmega AS sin 45.00 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 20.12.2017 (dok.nr.: 12074) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
  Sletting av pant
  14362
  05.08.2019
  Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 13260 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
  Andre meldinger
  14360
  05.08.2019
  Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 11375 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
  Andre meldinger
  14416
  29.08.2019
  CapeOmega AS pantsetter sin 45.00000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S. Stor NOK40 000 000 000, skriver norwegian kroner forty billions. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14553
  15.11.2019
  DNO North Sea (Norge) AS pantsetter sin 55 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.11.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14523
  15.11.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 450 000 000 skriver United States dollars four hundred fifty million, i DNO North Sea (Norge) AS sin 55 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 20.11.2018 (dok.nr.: 13260) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
  Sletting av pant
  14522
  15.11.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 300 000 000 skriver United States dollars threehundredmillion, i DNO North Sea (Norge) AS sin 55 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 20.12.2016 (dok.nr.: 11375) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
  Sletting av pant
  14964
  23.12.2019
  DNO North Sea (Norge) AS har overdratt sin 85 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15022
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars (dok.nr 14553) overføres fra DNO North Sea (Norge) AS til DNO Norge AS. Overføring av pantobligasjonen er godkjent av Danske Bank A/S 13.12.2019. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2019 gitt samtykke til overføring av pantobligasjonen, jf. petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16130
  17.08.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 16.8.2021 at utvinningstillatelse 274 CS anses som bortfalt med virkning fra og med 1.1.2022, jf. petroleumsloven § 3-14.
  Andre meldinger