Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
30.11.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  450
  Gyldig fra dato
  29.02.2008
  Gyldig til dato
  01.03.2014
  NPDID for utvinningstillatelser
  4909784
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  5234
  05.03.2010
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 75 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.1.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  6185
  20.02.2012
  Reduksjon av pantsettelse (dok.nr.: 5234, registrert 5.3.2012) i Det norske oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 75 % til 60 %. Panthaver DnB Bank ASA samtykker i reduksjon fra 75 % til 60 % i brev datert 13.2.2012.
  6731
  17.12.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pante obligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  3730
  15.03.2008
  Ny tillatelse er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  3974
  04.11.2008
  Det norske oljeselskap ASA har overdratt en 25% andel i tillatelsen til Dana Petroleum Norway AS med virkning fra 01.03.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5013
  23.12.2009
  De fusjonerte selskapene Aker Exploration ASA og Det norske oljeselskap ASA har fra 22.12.2009 navnet Det norske oljeselskap ASA.
  Andre meldinger
  4959
  23.12.2009
  Aker Exploration ASA har fusjonert med Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 22.12.2009.
  Andre meldinger
  5234
  05.03.2010
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 75 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.1.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6186
  20.02.2012
  Det norske oljeselskap ASA overdrar en 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til North Energy ASA med virkning fra 1.1.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6185
  20.02.2012
  Reduksjon av pantsettelse (dok.nr.: 5234, registrert 5.3.2012) i Det norske oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 75 % til 60 %. Panthaver DnB Bank ASA samtykker i reduksjon fra 75 % til 60 % i brev datert 13.2.2012.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6415
  09.05.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 750,000,000, skriver amerikanske dollar syvhundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.4.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6731
  17.12.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pante obligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7253
  24.09.2013
  Pantobligasjon pålydende USD 750,000,000 skriver amerikanske dollar syvhundre og femti millioner 00/100 hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 60 % deltakerandel (andre prioritet ) i utvinningstillatelsen 450 til fordel for DnB Bank ASA datert 9.5.2012 (dok. nr.: 6415) er slettet. Samtykke fra panthaver DnB NOR Bank ASA foreligger i brev datert 12.9.2013.
  Sletting av pant
  7304
  25.09.2013
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 2 500,000,000 skriver amerikanske dollar to milliarder og femhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.9.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7424
  27.11.2013
  Dana Petroleum har overdratt en 5 % andel av tillatelsen til North Energy. Iht. skjøte er gjennomføringsdatoen 18.11.2013 og virkningsdatoen 1.3.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7423
  27.11.2013
  Dana Petroleum har overdratt en 20 % andel i tillatelsen til Det norske oljeselskap. Iht. skjøte er gjennomføringsdatoen 18.11.2013 og virkningsdatoen 1.3.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7733
  05.03.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 3.3.2014 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 1.3.2014, jf. utvinningstillatelse 450 pkt. 4b.
  Andre meldinger
  8220
  16.10.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 2,500,000,000 skriver amerikanske dollar tomilliarderogfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 25.9.2013 (dok.nr.: 7304) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.10.2014
  Sletting av pant