Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
29.09.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  475
  Gyldig fra dato
  29.02.2008
  Gyldig til dato
  28.02.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  4918410
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  5894
  18.07.2011
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,200,000,000, skriver norske kroner enmilliardertohundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.6.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  7455
  09.12.2013
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet, dok. nr. 5894 registrert 18.7.2011i Faroe Petroleum Norge AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 30 % til 20 %. Panthaver BPN Paribas samtykker til reduksjon av pant i brev datert 3.9.2013
  8077
  23.09.2014
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter (tilleggspant) sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 1 200 000 000, skriver norske kroner en milliard to hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.9.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  3763
  17.03.2008
  Ny tillatelse er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  3857
  01.07.2008
  Concedo ASA pantsetter sin 20% andel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 110,000,000 skriver norske kroner ethundreogtimiljoner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta yttterligere pantsetttelse av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4120
  06.02.2009
  Revus Energy ASA har endret navn til Wintershall Norge ASA, med virkning fra 17.01.2009.
  Andre meldinger
  4918
  21.12.2009
  Reduksjon av pantsettelse (dok.nr. 3857, registrert 1.7.2008) i Concedo ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 20 % til 10 %. Panthaver DnB Nor ASA samtykker i reduksjon fra 20 % til 10 %, samt etterfølgende overdragelse av den frigitte andelen.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4923
  22.12.2009
  Concedo ASA overdra en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Wintershall Norge ASA med virkning fra 1. januar 2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5063
  29.12.2009
  Wintershall Norge ASA overdrar en 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Spring Energy Norway AS med virkning fra 1.1.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5131
  11.02.2010
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AS (publ). Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 1,000,000,000, skriver norske kroner en milliard 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartement har i brev av 21.1.2010, gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5439
  12.08.2010
  Pantobligasjon stor NOK 1 000 000 000 skriver norske kroner enmilliard 00/100 datert 11.2.2010 (dok. nr. 5131) hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger 12.08.2010.
  Sletting av pant
  5462
  12.08.2010
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,500,000,000, skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.6.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5894
  18.07.2011
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,200,000,000, skriver norske kroner enmilliardertohundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.6.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5956
  30.09.2011
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 500 000 000 skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100 datert 12.8.2010 (dok. nr. 5462) hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger.
  Sletting av pant
  5965
  05.10.2011
  Spring Energy Norway AS overdrar sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Wintershall Norge ASA med virkning fra 30.9.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5971
  13.10.2011
  Dok. nr. 3857 er slettet, som følge av sletting av dok. nr. 4918.
  Sletting av pant
  5972
  13.10.2011
  Concedo ASA overdrar sin 10% deltakerandel i utvinningstillatelsen til Wintershall Norge ASA med virkning fra 30.9.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5970
  13.10.2011
  Dok. nr. 4918 er slettet, samtykke fra DnB NOR Bank ASA foreligger i brev datert 11.10.2011.
  Sletting av pant
  6346
  20.04.2012
  Wintershall Norge ASA har endret selskapsform og derved navn til Wintershall Norge AS med virkning fra 24.3.2012.
  Andre meldinger
  7193
  22.07.2013
  Wintershall Norge AS overdrar 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Moeco Oil & Gas Norge AS med virkning fra 01.01.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7459
  09.12.2013
  Faroe Petroleum Norge AS har overdrat en 10 % andel i tillatelsen til Spike Exploration Holding AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 21.11.2013 og virkningsdato 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7455
  09.12.2013
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet, dok. nr. 5894 registrert 18.7.2011i Faroe Petroleum Norge AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 30 % til 20 %. Panthaver BPN Paribas samtykker til reduksjon av pant i brev datert 3.9.2013
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7728
  03.03.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.2.2014 at initiell periode forlenges til 28.2.2016, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  8077
  23.09.2014
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter (tilleggspant) sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 1 200 000 000, skriver norske kroner en milliard to hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.9.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8770
  03.02.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 2.2.2015 at initiell periode forlenges til 28.2.2017, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd
  Andre meldinger
  10095
  11.09.2015
  Spike Exploration Holding AS har endret foretaksnavn til Spike Exploration AS med virkning fra 10.9.2015
  Andre meldinger
  10948
  27.05.2016
  Nye Spike Exploration AS og Core Energy AS har fusjonert inn i Point Resources AS den 26.5.2016. Forut for og som en del av fusjonen ble samtlige utvinningstillatelser i Spike Exploration AS skutt inn i Nye Spike Exploration AS som et tingsinnskudd mot at Spike Exploration AS ble gitt aksjer i Point Resources AS.
  Andre meldinger
  11022
  07.06.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 6.6.2016 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 28.2.2016, jf. utvinningstillatelse 475 pkt. 4b.
  Andre meldinger