Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
25.09.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  471
  Gyldig fra dato
  29.02.2008
  Gyldig til dato
  28.02.2013
  NPDID for utvinningstillatelser
  4918501
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  6994
  02.04.2013
  Noreco Norway AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,240,000,000, skriver norske kroner enmilliardtohundreogførtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.1.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  3751
  17.03.2008
  Ny tillatelse er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  4589
  21.10.2009
  Sagex Petroleum Norge AS overdrar en 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Norwegian Energy Company ASA med virkning fra 1.7.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5372
  11.05.2010
  Sagex Petroleum Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 30,000,000, skriver norske kroner trettimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.4.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5792
  14.06.2011
  Pantobligasjon stor NOK 30,000,000 skriver norske kroner trettimillioner 00/100 datert 11.5.2010 (dok. nr. 5372) hvor Sagex Petroleum Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger.
  Sletting av pant
  5988
  01.11.2011
  Sagex Petroleum Norge AS har endret navn til Valiant Petroleum Norge AS, med virkning fra 8.10.2011.
  Andre meldinger
  6462
  04.06.2012
  OMV (Norge) AS overdrar en 10% deltakerandel i utvinningstillatelsen til Norwegian Energy Company ASA med virkning fra 31.5.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6787
  02.01.2013
  Norwegian Energy Company ASA overdrar sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Noreco Norway AS med virkning fra 31.12.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6968
  21.03.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.3.2013 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 28.2.2013, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger
  6994
  02.04.2013
  Noreco Norway AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,240,000,000, skriver norske kroner enmilliardtohundreogførtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.1.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse