Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
22.09.2023 - 01:39
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  473
  Gyldig fra dato
  29.02.2008
  Gyldig til dato
  01.03.2042
  NPDID for utvinningstillatelser
  4920841
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  40.85000
  Vår Energi ASA
  39.20000
  Petoro AS
  19.95000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  3753
  17.03.2008
  Ny tillatelse er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  3959
  04.09.2008
  Mobil Development Norway A/S har overdratt sin 9,8% eierandel i tillatelsen til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS med virkning fra 01.01.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4332
  27.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 40.85% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4885
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  8087
  24.09.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.12.2013 at initiell periode forlenges til 1.3.2018, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  13628
  12.12.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 23.2.2017 at i medhold av utvinningstillatelsens punkt 1c vil utvinningstillatelse 473 gå inn i forlengelsesfasen 1.3.2017 med varighet til 1.3.2042.
  Andre meldinger
  13629
  12.12.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13630
  12.12.2018
  Eni Norge AS har endret navn til Vår Energi AS fra 10.12.2018
  Andre meldinger
  14823
  10.12.2019
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 9.80 % deltakerandel i tillatelsen til Vår Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 10.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16598
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger