Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
25.09.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  488
  Gyldig fra dato
  29.02.2008
  Gyldig til dato
  19.11.2012
  NPDID for utvinningstillatelser
  4921192
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  3761
  17.03.2008
  Ny tillatelse er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  4081
  03.02.2009
  Gaz De France Norge AS har endret navn til GDF SUEZ E&P Norge AS, med virkning fra 29.12.2008.
  Andre meldinger
  4335
  27.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 33.53% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4888
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  6179
  07.02.2012
  Hess Norge AS overdrar sin 3,26 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Statoil Petroleum AS med virkning fra 1.1.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6865
  22.01.2013
  OED bekrefter i brev datert 17.1.2013 at utvinningstillatelsen bortfaller fra og med 19.11.2012.
  Andre meldinger