Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
28.09.2023 - 13:45
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  490
  Gyldig fra dato
  29.02.2008
  Gyldig til dato
  29.05.2015
  NPDID for utvinningstillatelser
  4921353
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  6068
  29.12.2011
  Norwegian Energy Company ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Sparebank 1 SR-Bank. Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 1 950 000 000, skriver norske kroner enmilliardnihundreogfemtimillioner, og USD 25 000 000, skriver amerikanske dollar tjuefemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.12.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd annet punktum at det etableres et såkalt krysspant.
  6996
  02.04.2013
  Noreco Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,240,000,000, skriver norske kroner enmilliardtohundreogførtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.1.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  3748
  17.03.2008
  Ny tillatelse er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  4397
  27.04.2009
  Aker Exploration AS pantsetter sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 2,200,000,000 skrver norske kroner tomilliarderogtohundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4532
  10.08.2009
  Det norske oljeselskap ASA har overdratt en 10% deltakerandel i tillatelsen til Talisman Energy Norge AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5047
  23.12.2009
  Aker Exploration AS har endret navn til Det norske oljeselskap AS med virkning fra 22.12.2009.
  Andre meldinger
  5023
  23.12.2009
  De fusjonerte selskapene Aker Exploration ASA og Det norske oljeselskap ASA har fra 22.12.2009 navnet Det norske oljeselskap ASA.
  Andre meldinger
  4969
  23.12.2009
  Aker Exploration ASA har fusjonert med Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 22.12.2009.
  Andre meldinger
  5244
  05.03.2010
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.1.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5197
  05.03.2010
  Pantobligasjon stor NOK 2,200,000,000 skriver norske kroner tomilliardertohundremillioner 00/100 datert 27.4.2009 (dok. nr. 4397) hvor Aker Exploration AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB Nor Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DnB Nor Bank ASA foreligger i brev datert 9.2.2010.
  Sletting av pant
  5266
  05.03.2010
  Det norske oljeselskap AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.1.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5367
  04.05.2010
  Lundin Norway AS overdrar en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Talisman Energy Norge AS med virkning fra 30. april 2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5646
  31.01.2011
  Det norske oljeselskap AS overdrar sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 1.10.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5662
  31.01.2011
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5628
  31.01.2011
  Pantobligasjon stor NOK 4,500,000,000 skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100 datert 5.3.2010 (dok. nr.5266) hvor Det norske oljeselskap AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB Nor Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DnB Nor Bank ASA foreligger i brev datert 23.12.2010.
  Sletting av pant
  5747
  10.03.2011
  Pantobligasjon pålydende NOK 4 500 000 000 skriver norske kroner firemilliarderfemhundremillioner 00/100 datert 5.3.2010 (dok. nr. 5244) hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger i brev datert 9.3.2011.
  Sletting av pant
  5940
  19.09.2011
  Lundin Norway AS har i brev datert 24.5.2011 til Olje- og energidepartementet meldt om videreføring av utvinningstillatelsen. Olje- og energidepartementet har i brev datert 14.9.2011 bekreftet endring i eierandeler som følge av uttreden fra Det norske oljeselskap ASA og Talisman Energy Norge AS jamfør utvinningstillatelsen pkt. 4 b.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5941
  21.09.2011
  Norwegian Energy Company ASA overdrar en 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Spring Energy Norway AS med virkning fra 1.1.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6068
  29.12.2011
  Norwegian Energy Company ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Sparebank 1 SR-Bank. Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 1 950 000 000, skriver norske kroner enmilliardnihundreogfemtimillioner, og USD 25 000 000, skriver amerikanske dollar tjuefemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.12.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd annet punktum at det etableres et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6524
  26.06.2012
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 2 000 000 000 skriver norske kroner tomilliarder 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev datert 19.6.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6679
  09.11.2012
  Lundin Norway AS overdrar en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Spring Energy Norway AS med virkning fra 31.10.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6680
  09.11.2012
  Dok. nr. 5662 registrert 31.1.2011 er slettet som følge av uttreden, ref. dok nr. 5940. Olje og energidepartementet har i brev datert 14.9.2011 bekreftet endringen i eierandeler som følge av uttreden fra Det norske oljeselskap ASA og Talisman Energy Norge AS jamfør utvinningstillatelsen pkt. 4 b.
  Sletting av pant
  6789
  02.01.2013
  Norwegian Energy Company ASA overdrar sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Noreco Norway AS med virkning fra 31.12.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6880
  19.02.2013
  Spring Energy Norway AS har endret foretaksnavn til Tullow Oil Norge AS med virkning fra 13.2.2013
  Andre meldinger
  6996
  02.04.2013
  Noreco Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,240,000,000, skriver norske kroner enmilliardtohundreogførtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.1.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7059
  22.05.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 15.5.2013 har vurdert søknaden og i medhold av petroleumsloven § 3-9 første ledd folenges initiell periode til 29.05.2014
  Andre meldinger
  7383
  25.10.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.10.2013 at initiell periode for utvinningstillatelsen forlenges til 29.5.2015, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  7904
  23.06.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 2 000 000 000 skriver norske kroner to milliarder, hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 22.6.2012 (dok.nr.: 6524) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 16.6.2014.
  Sletting av pant
  8000
  28.08.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 22.8.2014 at initiell periode forlenges til 29.5.2016, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  9596
  20.05.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 19.5.2015 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 29.5.2015, jf. utvinningstillatelse 490 pkt. 4b og Olje- og energidepartementets vedtak i brev av 15.5.2013 og 22.8.2014.
  Andre meldinger