Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
23.09.2023 - 01:39
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  481
  Gyldig fra dato
  29.02.2008
  Gyldig til dato
  01.03.2013
  NPDID for utvinningstillatelser
  4921546
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  3718
  15.03.2008
  Ny tillatelse er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  3896
  10.07.2008
  Discover Petroleum AS pantsetter sin 50 % andel i tillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank. Andreprioritet pantobligasjon stor NOK 650,000,000 skriver norske sekshundrefemtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  3907
  18.07.2008
  Discover Petroleum AS pantsetter sin 50 % andel i tillatelsen til fordel for Norsk Tillitsmann ASA. Førstepriortet pantobligasjon stor $ 25,000,000 skriver tjuvefemmillioner US Dollar. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5381
  01.06.2010
  Discover Petroleum AS har endret navn til Front Exploration AS med virkning fra 26.5.2010.
  Andre meldinger
  6575
  26.09.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 650,000,000, skriver norske krone sekshundreogfemti millioner 00/100 datert 10.7.2008 (dok. nr. 3896), der Discover Petroleum AS (nå Front Exploration AS) pantsetter sin 50 % deltakerandel (andre prioritet) i utvinningstillatelsen til Sparebank 1 SR Bank er slettet. Samtykke fra panthaver Sparebank 1 SR Bank foreligger i brev datert 24.9.2012.
  Sletting av pant
  6594
  10.10.2012
  Pantobligasjon pålydende USD 25,000,000, skriver amerikanskedollartjuefemmillioner 00/100 datert 18.7.2008 (dok. nr. 3907), der Discover Petroleum AS pantsetter sin 50 % deltakerandel (første prioritet) i utvinningstillatelsen til Norsk Tillitsmann ASA er slettet. Samtykke fra panthaver Norsk Tillitsmann ASA foreligger i brev datert 9.10.2012.
  Sletting av pant
  6666
  02.11.2012
  Front Exploration AS overdrar sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Dong E&P Norge AS med virkning fra 31.10.2012. Dong E&P Norge AS overtar som operatør.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7046
  06.05.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 30.4.2013 at utvinningstillatelsen anses som bortfall fra 1.3.2013, jf.utvinningstillatelsen pkt.4b.
  Andre meldinger