Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
07.12.2023 - 01:37
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  492
  Gyldig fra dato
  29.02.2008
  Gyldig til dato
  28.02.2043
  NPDID for utvinningstillatelser
  4925088
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  100.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  3750
  17.03.2008
  Ny tillatelse er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  4971
  23.12.2009
  Aker Exploration ASA har fusjonert med Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 22.12.2009.
  Andre meldinger
  5025
  23.12.2009
  De fusjonerte selskapene Aker Exploration ASA og Det norske oljeselskap ASA har fra 22.12.2009 navnet Det norske oljeselskap ASA.
  Andre meldinger
  5246
  05.03.2010
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.1.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5368
  04.05.2010
  Lundin Norway AS overdrar en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Talisman Energy Norge AS med virkning fra 30. april 2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6417
  09.05.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 750,000,000, skriver amerikanske dollar syvhundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.4.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6674
  06.11.2012
  Olje- og energidepartementet har i brev datert 2.11.2012 godkjent endringsavtale nr. 1 i utvinningstillatelsen. Talisman Energy Norge AS trådte ut av utvinningstillatelsen med virkning fra 27.6.2012, RWE Dea Norge AS trådte ut av utvinningstillatelsen med virkning fra 29.6.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6694
  05.12.2012
  Lundin Norway AS overdrar en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Norwegian Energy Company ASA med virkning fra 30.11.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6790
  02.01.2013
  Norwegian Energy Company ASA overdrar sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Noreco Norway AS med virkning fra 31.12.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6866
  01.02.2013
  Det norske oljeselskap ASA overdrar en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Noreco Norway AS med virkning fra 1.7.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6984
  02.04.2013
  Noreco Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,240,000,000, skriver norske kroner enmilliardtohundreogførtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.1.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7250
  24.09.2013
  Pantobligasjon pålydende USD 750,000,000 skriver amerikanske dollar syvhundre og femti millioner 00/100 hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel (andre prioritet ) i utvinningstillatelsen 492 til fordel for DnB Bank ASA datert 9.5.2012 (dok. nr.: 6417) er slettet. Samtykke fra panthaver DnB NOR Bank ASA foreligger i brev datert 12.9.2013.
  Sletting av pant
  7306
  25.09.2013
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 2 500,000,000 skriver amerikanske dollar to milliarder og femhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.9.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7750
  21.03.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.3.2014 at initiell periode forlenges til 28.8.2016, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  8149
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Tredje prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8261
  17.10.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 2,500,000,000 skriver amerikanske dollar tomilliarderogfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 25.9.2013 (dok.nr.: 7306) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.10.2014.
  Sletting av pant
  9113
  16.03.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 4, 500, 000, 000 skriver norske kroner firemilliarderfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 5.3.2010 (dok.nr.: 5246) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 13.3.2015.
  Sletting av pant
  9373
  15.04.2015
  Registrert pant dok nr 8149, har etter sletting av dok nr 7306 og 5246 og avtalt opptrinnsrett, først prioritet.
  Andre meldinger
  9899
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10490
  15.01.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 15.1.2016 at initiell periode forlenges til 28.2.2018, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11043
  30.06.2016
  Pantobligasjon pålydende NOK 1,240,000,000 skriver norske kroner enmilliard tohundreogførtimillioner, hvor Noreco Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA datert 19.3.2013 (dok.nr.: 6984) er slettet. Samtykke fra panthaver SpareBank 1 SR-Bank ASA foreligger datert 2.6.2016.
  Sletting av pant
  11049
  30.06.2016
  Noreco Norway AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11163
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11816
  29.08.2017
  Aker BP ASA pantsetter en 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 4 400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.08.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør en såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11871
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 660 000 000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 6.7.2015 (dok.nr.: 9899) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  12576
  06.04.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 6.4.2018 at utvinningstillatelsen videreføres til forlengelsesperioden den 28.2.2018 med varighet til 28.2.2043, jf petroleumsloven § 3-9 og utvinningstillatelse 492 punkt 1c.
  Andre meldinger
  14113
  29.05.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, Aker BP ASA en 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 29.8.2017 (dok.nr.: 11816) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 24.5.2019.
  Sletting av pant
  14111
  29.05.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, Det norske Oljeselskap ASA en 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 9.10.2014 (dok.nr.: 8149) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 24.5.2019.
  Sletting av pant
  15425
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  17053
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17054
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring operatør
  17513
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17593
  11.01.2023
  Operatørskapet er overført fra ABP Norway AS til Aker BP ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte